5. prosince 2013

Společnost Serco vyslala svoje nejvyšší vedení na divoký Západ, kde se jeho členové díky zábavnému, ale náročnému programu naučili mnoho důležitého.

Obecné informace

Serco je společnost poskytující služby a outsourcing, která zlepšuje poskytovaný servis prostřednictvím efektivnějšího řízení lidí, procesů, technologií a aktiv. Firma, která má více než 70 000 zaměstnanců, poskytuje kriticky důležité služby veřejnoprávním i soukromým klientům ve více než 30 zemích.

Jako firma kladoucí důraz na udržitelný rozvoj si společnost Serco na konferenci Responsibility 2 Opportunit stanovila zásady, které definují odpovědný a udržitelný způsob práce.

Director Assurance firmy Serco se obrátil na společnost Catalyst s požadavkem na obchodní hru, která byl členům globálního vedení firmy nabídla společné prostředí a zážitek, při kterém by se poučili o svých klíčových závazcích a zároveň se zábavným způsobem naučili spolupracovat napříč různými obory a organizačními složkami.

Volba společnosti Catalyst a programu How The West Was Won

Když se Director Assurance během akce v centru Barbican sešel s několika členy našeho vedení, řekl: „Už z pouhého rozhovoru s nimi jsem si byl jist, že přesně vědí, co hledám, a že mi to poskytnou.“

Společně jsme pro konferenci firmy Serco vybrali program How the West Was Won, protože splňoval celou řadu našich cílů. Společně jsme pak celou akci upravili na míru:

  • aby se týkala čtyř konkrétních tématických oblastí,
  • aby umožňovala strukturovanou zpětnou vazbu.

Den D

Program How The West Was Won se konal odpoledne prvního dne dvoudenní konference společnosti Serco.

Program „How The West Was Won nabídl delegátům společné a zajímavé prostředí, ve kterém mohli uplatnit to, co se dozvěděli při ranním programu konference, a byl zakončen večeří ve stylu divokého Západu. Pro zpětnou vazbu pak bylo vyhrazeno dopoledne druhého dne, kdy jsme obsáhle probírali, co se během hry událo, a hledali paralely s naší každodenní prací, abychom věděli, co nadále dělat pro budoucí rozvoj,“ popisují další činnost účastníci.

Návratnost investice

Po uspořádání akce společnost Serco uvedla, že program How The West Was Won:

  • Pomohl zřetelně komunikovat všem delegátům soubor jasných sdělení a fungoval jako odrazový můstek pro zavedení nového stylu práce.
  • Nabídl delegátům dobré vodítko pro zapamatování klíčových sdělení.
  • Umožnil delegátům na konci stanovit si na závěr konference závazky, na základě kterých budeme uvádět do praxe nový styl řízení.
Po stručném úvodu všichni absolvovali zajímavý zážitek, o kterém se bude ještě dlouho mluvit. Program How The West Was Won dokázal komunikovat klíčová sdělení profesionálním, ale zároveň zajímavým a zábavným způsobem. Váš moderátor zvládl svou roli skvěle, protože uměl vyzdvihnout klíčová sdělení a vyhledávat paralely s běžnou praxí. Také mi velmi vyhovovala vaše flexibilita, protože jsme díky ní mohli hru upravit přesně podle našich potřeb.Společnost Serco k programu Catalyst Teambuilding