Corporate Responsibility Header Image
Cílem našich teambuildingových produktů je pomáhat firmám, které si uvědomují odpovědnost za dopady svých aktivit a chtějí mít pozitivní vliv na životní prostředí a prospět veřejnému blahu.

Jsme si vědomi možných dopadů našich produktů, aktivit a služeb na životní prostředí a společnost. Naše produkty jsou vyvíjeny s velkými ohledy na možné sociální a ekologické dopady, a to zejména z hlediska přepravy, spotřeby energie a nakládání s odpady. Při realizaci akcí usilujeme o minimalizaci dopadů na životní prostředí a o společenské blaho. Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si naše zásady.

Nápady pro teambuilding s důrazem na sociální odpovědnost

Pro společnosti kladoucí důraz na udržitelnost zde uvádíme některé návrhy, jak lze navrhovat teambuildingové produkty pro spolupráci s charitativními organizacemi, ekologickými projekty nebo nevládními organizacemi a umožnit tak aktivní podíl na činnostech podporujících společenské blaho nebo pozitivní přístup k dopadům na životní prostředí. 

Pro další pomoc při navrhování správného programu zohledňujícího sociální odpovědnost, neváhejte se na nás obrátit.

Building A Dream Corporate Social Responsibility Program

Building A Dream

Silná a neuvěřitelně naplňující teambuildingová akce, jež strhne všechny účastníky, kteří se vrhnou na montáž zbrusu nových jízdních kol.

Go Team Go Give CRS Team Building Event

Go Team - Go Give

Kombinace honby za pokladem (Go Team) a radosti z pomoci druhým (B1G1) vzniká ultimátní CSR (Corporate Social Responsibility) událost.

Hole In One Indoor Team Building Game

Hole in One

Nechte svoje týmy soutěžit v minigolfu se zaměřením na místní komunitu.

Horses for Causes Outdoor Fun Games

Horses for Causes

Dynamický soutěžní večer se závěrečným závodem a s důrazem na sociální odpovědnost.

Rags To Riches Charitable Team Building Activity

Rags To Riches

Dobročinná teambuildingová aktivita, která spojuje sociální odpovědnost s lidskou interakcí – a výsledkem je naplňující zážitek

Toy Factory team building fun activity

Toy Factory

Sestavte proces, vybudujte tým a pomozte potřebným dětem. Toy Factory je nový program pro sociální odpovědnost se zaměřením na efektivitu a kreativitu.

Tree-Mend-Us Team Building Corporate Social Activity

Tree-Mend-Us

Výsadba stromů s pozitivním sociálním a ekologickým dopadem

barkitecture CSR program

Barkitecture

Psí boudy postavené vašimi týmy pak můžete věnovat spolkům zabývajícím se adopcí psů nebo je prodat v aukci, jejíž výtěžek bude věnován psímu útulku.

Battle of the Big Top Group Activities Team Building

Battle of the Big Top

Program Battle Of The Big Top bývá využíván pro zvláštní příležitosti jako akce pro děti ze znevýhodněných rodin. Když máte představení nacvičené, pozveme děti do „Big Top“, kde dostanou popcorn a jiné dobroty. Dívají se při tom na unikátní cirkusovou show, totiž na tu vaši. Získají tím všichni – účastníci zažijí skutečnou týmovou spolupráci a také vidí radost ve tvářích dětí, které na tento den hned tak nezapomenou.  

Beatswork corporate teambuilding activity

BeatsWork

Zúčastnili jste se programu Beatswork a přemohl vás duch jednoty, kterého akce probouzí? Co zajít ještě dále a podělit se o svůj zážitek s dalšími lidmi? Požádejte dobrovolníky z firmy, aby podobnou akci připravili a zorganizovali přímo u vás – založte třeba charitativní Samba Band a uspořádejte program na dětském oddělení nemocnice nebo v domě s pečovatelskou službou.  V rozletu při dosahování skvělých výsledků s touto strhující teambuildingovou aktivitou vás omezuje jen vaše vlastní fantazie!

Outdoor corporate team building activity

Breakthrough

Je-li program Breakthrough skvělou platformou pro učení, co takhle přemýšlet o „dobročinné akci“? Akci Breakthrough lze věnovat škole, organizaci pro mládež nebo nadaci, pro kterou bude výchovný efekt programu přínosem. Rádi toto vše zajistíme s velkou slevou.

Uniting Teams with Bridging the Divide

Bridging The Divide

Program Bridging the Divide lze upravit tak, že každý tým bude prezentovat svoji část mostu jako prostředek pro postranní poselství o udržitelném rozvoji. Dosažení konečného cíle vyžaduje, aby týmy sdílely zdroje, minimalizovaly zbytečné cesty, řídily svůj rozpočet a v maximální možné míře využívaly recyklovatelných materiálů. Jde o způsob, jak lépe porozumět dopadům jakéhokoli projektu na životní prostředí a také očekáváním různých zainteresovaných stran.  

Creative Juices Team Building Challenges Fun

Creative Juices

Program Creative Juices staví na situaci jediné společnosti vyžadující mezinárodní spolupráci. V první části se účastníci setkají s komplexními problémy s distribucí, které musí vyřešit. Tento moment hry je rozhodující a lze jej různě upravovat, aby lidem ukázal, jak mohou týmy úspěšně spolupracovat na omezování svojí uhlíkové stopy.

Dragon Squad Creative Corporate Fun

Dragon Squad

Se svým představením můžete také vyrazit do ulic a vybírat při něm peníze, které budou posléze věnovány na vámi vybraný dobročinný účel. Případně můžete přinést radost do místní dětské nemocnice nebo domova pro seniory.

Flat Out F1 Corporate Outdoor Team Building Fun

Flat Out: Formula One

Program Flat Out Formula 1 nabízí celou řadu možností, jak podpořit vaši oblíbenou charitu. Tady je pár příkladů: Společnost Catalyst Australia nedávno uspořádala program Flat Out F1 se zaměřením na sociální odpovědnost. Ještě před akcí si každý tým vybral určitou charitativní organizaci. Jednotlivé týmy pak během programu ozdobily svoje vozy symboly vybrané organizace. Cílem závodu pak bylo získat peněžitou odměnu, která bude této organizaci věnována. Nakonec ale každý tým věnovat svojí charitě dar bez ohledu na to, jak v závodě dopadl.  Na konci programu nás zákazník překvapil tím, že svoje dary zdvojnásobil.  Velmi působivé! Pracovníci americké firmy Sara Lee se zúčastnili programu Flat Out F1 zaměřeného na sociální odpovědnost. Pozvali děti z nedalekého ústavu, aby se zapojily a pomohly při stavbě a zdobení vozů. Při závěrečném závodu dostalo jedno z dětí možnost sednout si k řidičovi a závodit také.  Není snad třeba říkat, že děti si to parádně užily, a firmě Sara Lee se program zalíbil natolik, že odkoupila vítězný vůz a vystavila si jej ve svojí centrále. Peníze byly věnovány na dětskou charitu.  Děti pak ozdobily karosérii vozu krátkými děkovnými nápisy a jmény všech účastníků. Vítězství! Vítězství všech! Další partner sítě Catalyst Global věnoval program Flat Out F1 škole. Děti si z programu odnesly nejedno poučení a ještě získaly peníze pro svoji školu. Ještě před akcí dostal každý tým za úkol najít pro svoji formuli sponzora. Akce pro skutečné charaktery, aby se z nich v jejich rozhodujícím věku stali lepší lidé. 

Flat Out On The Buses Team Building Fun Challenges

Flat Out: On the Buses

Program „On the Buses“ je ideální pro získávání prostředků pro školy nebo dobročinné organizace.  Týmy mohou při závodu uzavírat sázky nebo třeba pozvednout celou akci o úroveň výše a hledat nejprve „sponzory“ pro reklamy na svých autobusech, přičemž výtěžek bude věnován na vybraný dobročinný účel.

fun team building activity finale

Flat Out: Pyramids

Chcete-li program Flat Out Pyramid využít pro posílení sociální odpovědnosti, dejte týmům za úkol, aby před akcí našli „sponzory“ na výzdobu pyramid – klienty nebo spřízněné společnosti, které věnují peníze na vám vybraný dobročinný účel. Sponzory odměníte tím, že jim vyhradíte segment pyramidy, který bude ozdoben jejich značkou, nebo jim zašlete fotografii výsledného díla.

Flat Out Sleigh Ride Team Building Christmas Fun

Flat Out: Sleigh Ride

V rámci programu může proběhnout i balení hraček. Po použití v závodě budou hračky věnovány na dětskou charitu.

Funk The Junk Team Bonding Activities

Funk the Junk

Program Funk the Junk je určen speciálně k tomu, aby upozorňoval na problematiku recyklace a šetrného nakládání s přírodními zdroji. Je to skutečně tak – recyklované je tu úplně všechno. Program důvtipně podporuje „zelené“ hodnoty a strhne každého, kdo se ho zúčastní. 

Haute Couture Creative Team Building Challenges

Haute Couture

Můžete celé akci vdechnout téma udržitelnosti a použít výhradně recyklované nebo recyklovatelné materiály. A vítězný tým? Místo toho, abyste vítěze zavalili firemními dárky, raději jejich jménem věnujte prostředky na vybranou charitu. Módní průmysl má i svoje kritiky – co takhle přispět nějaké organizaci, která pomáhá osvobozovat děti z rozvojových zemí od vykořisťování a dětské práce?

How The West Was Won Leadership Team Building GAmes

How The West Was Won

Program How The West Was Won je podobný historické hře „Second Life“. Promyšlená herní situace navozuje společné prostředí, v němž každý z účastníků odpovídá za svoje vlastní jednání. Společnost Catalyst může obsah akce upravit tak, aby hra podporovala udržitelné a etické obchodní praktiky. Zákazníci hru využívají k tomu, aby se více zamysleli nad svými vlastními zásadami, nad hodnotou, kterou vytvářejí pro okolní společnost, nad svými ekologickými dopady, a způsobem využívání přírodních zdrojů a nad tím, jak ovlivňují životy svých zaměstnanců.

Making the News Team Building Reporter Fun Game

Making The News

Při tomto cvičení se od lidí často očekává, že budou předvídat budoucí události. Je to užitečný nástroj, který umožňuje se hlouběji zamyslet nad různými prvky vaší vlastní definice sociální odpovědnosti: předpovídání „zítřejších zpráv“ je ideální platforma, na které se mohou účastníci zamyslet nad dopady svých činnosti na životní prostředí a nad tím, co mohou udělat pro rozvoj politiky sociální odpovědnosti.

Orchestrate Music Corporate Activities

Orchestrate!

Program Orchestrate je nezapomenutelná hudební show, která účastníky doslova pozvedne k výšinám. Proč se o ten pocit nepodělit? Pozvěte i další, aby se zúčastnili, a sponzorujte jejich místo v orchestru. Spolupracujete s další organizací, jejíž lidé by tuto příležitost také rádi zažili? Před vlastní akcí můžete třeba uspořádat v místních školách soutěž, ve které mohou žáci vyhrát svoje místo v orchestru. Po akci zase můžete věnovat klasické nástroje jako dar.

Peak Performance Interactive Team Building Leadership Game

Peak Performance

Zajistěte trvalý dopad této aktivity nejen na své zaměstnance. Přetvořte teamové skóre na opravdové hodnoty tím, že si ze sítě Catalyst Global vyberete charitativní akci pomocí B1G1 nebo zvolíte charitu podle svého uvážení.

River Runner Indoor Fun Game

River Runner

Program River Runner simuluje činnost firmy v prostředí citlivém na problematiku životního prostředí. Hloubka herní struktury umožňuje hru různě upravovat tak, aby zdůrazňovala i etické problémy jako např. vztahy s okolní společností, ochranu přírody, odpovědné postupy, řízení zdrojů nebo socioekonomický dopad turistiky na křehké hospodářství.

StreetBeat

Program Streetbeat v sobě nese velmi silné poselství o udržitelnosti. Použití hudebních nástrojů z předmětů používaných pro odpad je dobrou ukázkou toho, jak silného výsledku lze dosáhnout i s omezenými zdroji. Celý koncept lze pozdvihnout na ještě vyšší úroveň, jestliže si účastníci přinesou nebo najdou vlastní recyklované materiály a vyrobí si vlastní nástroje!

Team Torque Fun Corporate Events

Team Torque

Program Team Torque je ideální pro akce na podporu sociální odpovědnosti. Tradičně je využíván k získávání peněz pro školy, nemocnice a záchranné práce po katastrofách.  Týmy mohou před vlastní akcí dostat za úkol sehnat sponzory pro svoje auta a výtěžek je pak věnován na vybraný dobročinný účel. Další možností jsou sázky na vítězné auto, jejichž vítězové věnují svůj zisk na charitu.

The Big Picture Team Building Corporate Events

The Big Picture

Program The Big Picture se dobře hodí k podmínkám dnešního trhu a slaví proto velké úspěchy; řada klientů jej využila jako způsob určité „odměny“ svým lidem. Někteří zákazníci využili dekorativní povahy výsledného obrazu a nechali jej vystavit v nemocnici, mateřské školce nebo domově pro seniory. Nejoblíbenějším postupem z hlediska sociální odpovědnosti je aukce, jejíž výtěžek je věnovat na charitativní účely; v posledních deseti letech se takto podařilo získat hodně peněz.

You Bet You Can Team Building Performance Activities

You Bet You Can

Chcete-li této aktivitě dodat něco navíc, stanovte, že body, které týmy získají, budou odpovídat částce věnované na dobročinné účely. Funguje to takto: Týmy získávají za svůj výkon v jednotlivých úkolech hvězdičky. Na konci soutěže všechny týmy sečtou svůj zisk a je vyhlášen vítězný tým. Mluvčí společnosti pak ohlásí, že za každou hvězdičku získanou v soutěži bude věnován např. 1 dolar. K dispozici bude několik „poštovních schránek“ pro 2 nebo 3 charitativní organizace, které se vaše firma rozhodla podpořit. Týmy rozdělí svoje hvězdičky rovnoměrně mezi svoje členy. Všichni účastníci pak mohou rozdělit svoje hvězdičky podle toho, kterou organizaci chtějí podpořit.