The Big Picture Team Building Corporate Events

The Big Picture Obrovský obraz jako výsledek týmové práce

Přehled

 • 1 hodina - 3 hodiny
 • Vnitřní a venkovní
 • Spolupracující
 • Minimum: 8
 • Maximum: Neomezeno

Zobrazit fotografie

Zobrazit videa

V programu The Big Picture mají týmy za úkol vzájemně spolupracovat a komunikovat, aby vytvořily ohromný obraz spojený z mnoha pláten, který bude vyjadřovat cíle a hodnoty vaší organizace.
The Big Picture Creative Logo

Náčrt programu

Všichni víme, že čas od času je potřeba poodstoupit a podívat se na věci z nadhledu. Pro organizaci plnou lidí, kteří mají vzájemně spolupracovat a komunikovat, to pak platí dvojnásob. Program The Big Picture ukazuje význam týmové práce, kooperace a komunikace prostřednictvím procesu tvorby mistrovského obrazu skutečně úctyhodných rozměrů.

Teambuildingový program The Big Picture začíná tím, že se účastníci rozdělí do malých týmů, z nichž každý má za úkol namalovat jedno nebo několik pláten.  Každé plátno představuje malý výsek, který bude součástí výsledného velkého obrazu. Týmy si naberou štětce, barvy, náčrtek jejich obrazu a plátno. Potom se pustí do míchání barev a vlastní malby.

Po krátké chvíli si všichni uvědomí, že aby dosáhli výsledného obrazu, musí s ostatními týmy spolupracovat, ne soutěžit. Začnou tedy vyjednávat a kooperovat s ostatními týmy, které malují plátna sousedící s tím jejich, aby si obrysy a barvy vzájemně odpovídaly. Začnou se na svoji práci dívat z hlediska velkého obrazu, ne jen z individuálního pohledu svého týmu; jinak nebudou plátna sedět dohromady a výsledný obraz nebude úspěšný.

Když je hotovo, přesunout se účastníci do jiné místnosti, kde si dají pauzu; jejich plátna jsou zatím sesbírána a sestavena do rámu, aby tvořila výsledný obraz, který pak pod závojem čeká na odhalení. Korunou programu The Big Picture je závěrečné setkání, při kterém je po krátké diskuzi finální obraz slavnostně odhalen; účastníci na to reagují vždy stejně – hlasitým jásotem a ohlušujícím aplausem.

Výsledky vzdělávání a rozvoje

Při přípravě programu vytvoří naši grafici ve spolupráci s vámi obraz, který bude vyjadřovat vaše cíle, hodnoty, poslání a vizi. Vaši lidé pak toto unikátní dílo vytvoří v obrovském měřítku; vznikne tak doslova vize budoucnosti. Program The Big Picture má díky svému ambicióznímu měřítku a velkolepému vyvrcholení potenciál být zlatým hřebem programu pro jakoukoli společnost, která má společnou vizi a chce do ní zapojit i svoje lidi.

Od svých začátků před více než 15 lety byl program The Big Picture vycizelován tak, aby podporoval komunikaci mezi týmy na různých úrovních. Díky tomu je dokonalou ukázkou toho, že spolupráce, kvalitní síť kontaktů a pohled ze širší perspektivy může vést k vynikajícím výsledkům. Obraz, který vaši lidé vytvoří, pak dobře poslouží ke shrnutí celé aktivity a jako upomínka na to, co si z ní lidé mají odnést – a můžete si jej instalovat přímo na pracovišti.

Myšlenky Společenské odpovědnosti společnosti (CSR) Logo Společenské odpovědnosti společnosti (CSR)

Program The Big Picture se dobře hodí k podmínkám dnešního trhu a slaví proto velké úspěchy; řada klientů jej využila jako způsob určité „odměny“ svým lidem. Někteří zákazníci využili dekorativní povahy výsledného obrazu a nechali jej vystavit v nemocnici, mateřské školce nebo domově pro seniory. Nejoblíbenějším postupem z hlediska sociální odpovědnosti je aukce, jejíž výtěžek je věnovat na charitativní účely; v posledních deseti letech se takto podařilo získat hodně peněz.

Zobrazit fotografie

Zobrazit video

Přehled

Klíčové obchodní přínosy

 • Znalost značky
 • Řízení rozpočtu
 • Sociální odpovědnost
 • Služby zákazníkům
 • Spolupráce mezi pozicemi
 • Podpora konferencí
 • Možnosti excelence
 • Zábava a motivace
 • Budování sítě kontaktů
 • Vedení lidí v praxi
 • Plánování projektů
 • Stimulace kreativity
 • Komunikace strategie
 • Dynamika týmu
 • Jak sjednotit tým
 • Představy o budoucnosti

Odeslat poptávku

Políčka označená * jsou povinná.