Training Header Image

Na programech Catalyst je nejlepší to, že o jejich pečlivém sestavení a účinnosti svědčí konkrétní výsledky. Jsou ale chvíle, kdy potřebujete pro další rozvoj zpětnou vazbu.

Zpětná vazba… nebo ne?

Máte specifické potřeby, které je třeba naplnit, například zlepšení vztahů mezi zákazníky a dodavateli nebo narušení zastaralých postojů v síti provozů rozložené na velkém území? Při řešení problémů vyžadujících hlubší porozumění velmi doporučujeme navázat dialog s některým z našich zkušených školitelů a společně navrhnout řešení na míru spojující vhodné aktivity z našeho portfolia. Výběr aktivity je tak široký, že i ti z vás, kteří stojí spíše o „prefabrikované“ řešení, zde určitě najdou aktivitu pro utužení vztahů mezi zaměstnanci, vytvoření prostoru pro analýzu a otevření cesty k jednání a neustálému zlepšování.

Proč Catalyst?

Tréninkové programy Catalyst nabízejí cílené soustředění na dané téma. Účastníky programu nekrmíme jako malé děti; necháváme je, aby si sami vytvářeli scénáře pracovních situací, v nichž úspěch či neúspěch závisí na kvalitě týmové spolupráce. Často je nutné spolupracovat s dalšími týmy na řešení společného problému; při jiných příležitostech se naopak dovednosti prokázané nejlepšími týmy v soutěžních aktivitách stávají modelem pro ostatní týmy, které se je pak snaží napodobit prostřednictvím sdílení osvědčených postupů a zvyšování produktivity.

Teambuilding… sprosté slovo?

Mnoho lidí pohlíží na teambuildingové akce s obavami a podezřením; samozřejmě o tom víme a navrhujeme proto inteligentní a vysoce atraktivní aktivity, při kterých účastníci cítí komfort a ocenění a rozhodně ne pod dozorem.

Pevný základ!

Díky více než 20 letům zkušeností s pozorováním týmů v akci víme, v čem spočívá dobrý tým, co motivuje jednotlivce k výkonům a proč jedni uspějí a jiní ne. O tyto poznatky se s vámi chceme podělit a pomoci vám tak vybudovat pevný základ pro lepší výkonnost vašeho týmu. Důkazem našeho úspěchu a tedy i úspěchu našich zákazníků je dlouhá řada společností, které se k nám opakovaně vracejí. Pokud tedy hledáte investici, která se vám vrátí, hledáte CATALYST.

Výhody našich programů

  • Rozvíjíte atmosféru spolupráce a aktivního zapojení
  • Pozitivní a motivující výsledky
  • Můžete pozorovat, jak různé role a styly v týmu přispívají k jeho úspěchu
  • Pochopíte význam plánování a stanovování realistických cílů
  • Budete pracovat v systémech odpovídajících vašim firemním hodnotám
  • Naučíte se využívat různé způsoby komunikace pro maximální výsledky
  • Uvidíte, jak očekávání ovlivňují výsledek
  • Bezpečné a povzbuzující prostředí pro učení
  • Platforma pro řešení detailních problémů, např. vztahů mezi zákazníky a dodavateli, vyjednávacích dovedností, udržitelnosti nebo sociální odpovědnosti.