Catalyst Euro Zone 2016 London

Catalyst Global - Euro Zone 2016

Publikováno 9. 7. 2016 autorem Mark Davenport

V období 7.- 8. července 2016 se členové evropské sítě teambuildingových společností Catalyst shromáždili v Brightonu na Euro Zone Konferenci 2016, která se koná každé dva roky. Konference přivedla dohromady 40 nejlepších teambuildingových mozků z celé Evropy a Velké Británie včetně Irska, Lotyšska, Litvy, Francie, Německa, Rumunska, Finska, České Republiky, Izraele, Dánska, Portugalska, Rakouska, Malty, Spojeného Království a Slovinska.

CEO Catalyst Global, Guy Baker, odstartoval Euro Zone 2016 silným povzbuzením zúčastněných detaily dosavadních úspěchů během posledních 12-ti měsíců. Poté si účastnici využitím aplikace Go Team – Go Engage vybrali některá z nabídnutých diskuzních témat zahrnující: Prodeje: Vedení pomocí otázky proč, Jak se stát vlivným, Zaměřeno na podnikání, Učení a rozvoj, Marketing, produkt a inovace.

Klíčové téma konference byla společenská odpovědnost firem a „síla dávání“. Od doby kdy se síť mezinárodních teambuildingových společností Catalyst připojila k iniciativě B1G1 (buy one give one) před 8 měsíci ke konci roku 2015, vytvořila společnost Catalyst přes 225 549 B1G1 případů.

Johnny Machiels, z belgické společnosti Event Masters mluvil o neuvěřitelném dopadu, který B1G1 měl na jejich tým a klienty. Skupina jednala o způsobech, kterými by se dala zahrnout „síla dávání“ ještě hlouběji do svých společností a podílet se tak na aktivní hře nové verze Go Team - Go Give (v překladu: Do toho týme – Běž rozdávat). Týmy vyrazili do ulic Brightonu pokořit řadu výzev, které vyvrcholili v úspěšnou akci dalších B1G1 iniciativ! Win-Win!

Na konci 1. dne se delegáti v uvolněné atmosféře u sklenky piva nebo vína věnovali energeticky náročné aktivitě Push It!, kterou vedl vitální konferenciér, Ramses Van Ryssen. V této energické a silně pohlcující aplikaci pro budování kolektivu založené na používání tabletu proti sobě týmy bojovaly luštěním sérií hlavolamů a fyzických týmových aktivit.

Sdílení a spolupráce pokračovala nad večeří a drinky v restauraci The Tempest na Brigton Beach ve spojení s oslavou narozenin Orana Mastertona z Team Building Ireland.

Den 2. byl započat sezením nazvaným „Detaily, vytvářející rozdíl“, byl zahájen prezentací pojednávající o 10-ti klíčových produktech od těch, jejichž pozornost k detailu nejvíce přispěla k rozšíření toho kterého produktu na svém vlastním trhu.

Po obědě si účastníci konference vyzkoušeli hru založenou na velmi efektivním nástroji zkušenostního učení vedení a populárního tématu výšlapu na Mount Everest, nazvanou ‘Peak Performance‘ (v překladu „Špičkový výkon“).

Vzájemná výměna rad, tipů a spolupráce pokračovala ještě dlouho po formální konci programu konference. Dnes na dálku pokračuje stále se stejným nadšením a entuziazmem, a to on-line na síti společného fóra. Účastníci dospěli k závěru, že spolu strávili tak fantastický čas sdílení že mají v plánu se setkávat pravidelněji! Vedení týmu Catalyst Global jsou velmi potěšeni, že mohou pokračovat ve společném učení, sdílení a spolupráci s týmy z Asie a Australasie v Asii na Asia Zone 2016 v Kota Kinabalu v říjnu.

Byl to velmi inspirující a opravdu příjemně strávený čas. Získal jsem mnoho nových zkušeností a inspirací k vývoji produktu, prodeji a dostal odpověď na moje dotazy ke konkrétním produktům. Jsem

Dace Stipniece, Latvian Country Manager

Thank you to all of you for the warm welcome and the openness you showed to assist me in entering the Catalyst World;) I had a great time and great fun in Brighton, I learned a lot about the products, your best practices and some initiatives I was not even aware of ... thank you once again, you are real professionals, high-end community and I am so proud to be the part of the team!

Monica Dymacz-Kaczmar, CEO, Exprofesso, Poland

As always, I learnt so much over the couple of days and it really drove home again how powerful our amazing network is. Lots of new contacts made and hopefully some opportunities to follow. So much energy in the room too for the two days, wonderful to hear the passion that everyone has for their brand and their people!

Oran Masterton, Creator of Opportunities, Xtreme.ie

We learned a lot and were impressed by other members of the community. Everything from the organization to individual speeches was great and well managed. Speaking for myself – it resonated with me on very personal level. The folks from other European countries were extraordinary as well as the management of Catalyst Global themselves. You're all doing an amazing job – keep it up! We hope to see you soon again in some perhaps exotic destination..!

Nikola Havlova, Event Manager, Maxin Prague

velmi poctěn, že mohu být partnerem s každým z vás, jelikož všichni odvádíte skvělou práci ve svých zemích. Bylo skvělé slyšet o příbězích vašich společností, prodejích a sdílených zkušeností.

Dace Stipniece, Country Manager Litva

Velké díky patří Vám všem za vřelé přijetí a otevřenost, kterou jste mě uvítali do světa Catalystu;) Velmi jsem si celý pobyt v Brightonu užila a báječně se bavila, hodně jsem se naučila o produktech, vašich nejlepších praktikách a iniciativách, kterých jsem si předtím ani nebyla vědoma. Na závěr bych ráda řekla, že jste opravdoví profesionálové, špičková komunita a jsem velmi hrdá, že mohu být součástí tohoto týmu!

Monica Dymacz-Kaczmar, CEO, Exprofesso, Poland

Jako vždy, jsem se toho za pár dní tolik naučil a myslím, že se opravdu potvrdilo, jak silná naše síť společností je. Bylo zde navázáno mnoho nových kontaktů a příležitostí vhodných k následování. Tolik sálající energie po celé dva dny! Bylo úžasné slyšet kolik vášně každý má pro svoji společnost a spolupracovníky!

Oran Masterton, Creator of Opportunities, Xtreme.ie

Od začátku jsme byli ohromeni ostatními členy Catalyst komunity a mnoho jsme se naučili. Vše od organizace po individuální proslovy bylo skvělé a profesionálně zařízené. Za sebe musím říci, že ve mně tato konference rezonovala na velmi osobní úrovni. Kolegové z jiných evropských zemí byly mimořádní, jakož i samotné vedení Catalyst Global. Všichni dělají úžasnou práci - jen tak dál! Doufáme, že se brzy uvidíme znovu v nějaké snad třeba exotické destinaci ..!

Nikola Havlova, Event Manager, Maxin PRAGUE

Mark Davenport

Vedoucí oddělení podnikového rozvoje

Identifikace nových perspektivních partnerů a zařízení jejich zapojení do sítě Catalyst Global

Všechny novinky ze sítě