Nezapomenutelná výzva pro globální vedení

Publikováno 5. 12. 2013

Společnost Serco vyslala svoje nejvyšší vedení na divoký Západ, kde se jeho členové díky zábavnému, ale náročnému programu naučili mnoho důležitého.

Obecné informace

Serco je společnost poskytující služby a outsourcing, která zlepšuje poskytovaný servis prostřednictvím efektivnějšího řízení lidí, procesů, technologií a aktiv. Firma, která má více než 70 000 zaměstnanců, poskytuje kriticky důležité služby veřejnoprávním i soukromým klientům ve více než 30 zemích.

Jako firma kladoucí důraz na udržitelný rozvoj si společnost Serco na konferenci Responsibility 2 Opportunit stanovila zásady, které definují odpovědný a udržitelný způsob práce.

Director Assurance firmy Serco se obrátil na společnost Catalyst s požadavkem na obchodní hru, která byl členům globálního vedení firmy nabídla společné prostředí a zážitek, při kterém by se poučili o svých klíčových závazcích a zároveň se zábavným způsobem naučili spolupracovat napříč různými obory a organizačními složkami.

Volba společnosti Catalyst a programu How The West Was Won

Když se Director Assurance během akce v centru Barbican sešel s několika členy našeho vedení, řekl: „Už z pouhého rozhovoru s nimi jsem si byl jist, že přesně vědí, co hledám, a že mi to poskytnou.“

Společně jsme pro konferenci firmy Serco vybrali program How the West Was Won, protože splňoval celou řadu našich cílů. Společně jsme pak celou akci upravili na míru:

  • aby se týkala čtyř konkrétních tématických oblastí,
  • aby umožňovala strukturovanou zpětnou vazbu.

Den D

Program How The West Was Won se konal odpoledne prvního dne dvoudenní konference společnosti Serco.

Program „How The West Was Won nabídl delegátům společné a zajímavé prostředí, ve kterém mohli uplatnit to, co se dozvěděli při ranním programu konference, a byl zakončen večeří ve stylu divokého Západu. Pro zpětnou vazbu pak bylo vyhrazeno dopoledne druhého dne, kdy jsme obsáhle probírali, co se během hry událo, a hledali paralely s naší každodenní prací, abychom věděli, co nadále dělat pro budoucí rozvoj,“ popisují další činnost účastníci.

Návratnost investice

Po uspořádání akce společnost Serco uvedla, že program How The West Was Won:

  • Pomohl zřetelně komunikovat všem delegátům soubor jasných sdělení a fungoval jako odrazový můstek pro zavedení nového stylu práce.
  • Nabídl delegátům dobré vodítko pro zapamatování klíčových sdělení.
  • Umožnil delegátům na konci stanovit si na závěr konference závazky, na základě kterých budeme uvádět do praxe nový styl řízení.
Po stručném úvodu všichni absolvovali zajímavý zážitek, o kterém se bude ještě dlouho mluvit. Program How The West Was Won dokázal komunikovat klíčová sdělení profesionálním, ale zároveň zajímavým a zábavným způsobem. Váš moderátor zvládl svou roli skvěle, protože uměl vyzdvihnout klíčová sdělení a vyhledávat paralely s běžnou praxí. Také mi velmi vyhovovala vaše flexibilita, protože jsme díky ní mohli hru upravit přesně podle našich potřeb.Společnost Serco k programu Catalyst Teambuilding
Všechny případové studie