Zkušenostní obchodní hra pro integraci zaměstnanců

Publikováno 5. 7. 2018

Proč by měli společnosti organizovat integrační dny pro své zaměstnance?

Integrace zaměstnanců prostřednictvím různých činností zlepšuje produktivitu organizace. To je fakt. Je to proto, že lidé, kteří se lépe znají a vědí, jak se chovají v různých situacích, nejen v práci, jsou prostě efektivnější. Mají lepší vztahy, více o sobě vědí. Mohou se na sebe spolehnout v různých situacích, které se přirozeně vyskytují i v práci.

The Tree of Life Experiential Business Game

Jaké obavy jste měli?

Byla to určitě největší hra, kterou jsem organizoval z hlediska počtu účastníků. Dělal jsem to dvakrát, ve dvou různých organizacích a byly to dvě zcela odlišné zkušenosti. Poprvé jsem byl opravdu nervózní - bylo tam asi 130 nebo 150 lidí. Hra se hrála v zahraničí, ve Velké Británii. Účastníci byli ze všech kontinentů. Nebyl to homogenní tým, ale lidé byli nějakým způsobem propojeni.

Existovalo mnoho obav. Hra byla vedena výhradně v angličtině, funkční týmy byly z různých zemí a kontinentů. Takže ano, měl jsem obavy. Ale v průběhu hry se ukázalo, že tyto obavy byly zcela neopodstatněné. Na začátku se věci začínají pohybovat pomalu a pak je tu super dynamická fáze, kdy všichni začínají utíkat, nesou karty a shromažďují informace. Každý stůl rozhoduje - dříve či později - o strategii. Někteří lídři se objeví přirozeně. Je to úplný chaos.

The Tree of Life Experiential Business Game

Proč si vybrat The Tree of Life?

Organizoval jsem různá setkání, řekněme integrační dny zahrnující některé fyzické aktivity, sporty. Nepochybně také pomáhají něco se naučit a jsou užitečné. Ale hry byly pro mě objevem především proto, že poskytují týmovou integraci a za druhé se zabývají velmi přesně oblastmi, které osobně vnímám jako velmi důležité pro organizaci. Byl jsem opravdu ohromen. Hra The Tree of Life je kombinací integrace a různých aspektů a fází, kterými každá společnost prochází.

Klíčové prvky, které se stávají zřejmými ze hry The Tree of Life, jsou pro mne angažovanost zaměstnanců a soustředění se na dosažení cílů. Velmi rychle se projeví všechny vůdčí schopnosti a kompetence. Lidé se velmi rychle ujmou své role a demonstrují vysokou úroveň energie, kterou lze snadno přenést na skutečný život v práci, v kanceláři a poměrně často na každodenní situace.

The Tree of Life Experiential Business Game

Hodí se The Tree of Life na firemní setkání mimo pracoviště?

Ano. Vedli jsme The Tree of Life pro společnost mimo pracoviště. Hry se zúčastnilo 110 lidí. Vše bylo naplánováno velmi přesně a hra byla organizována jako ucelený prvek hlavního cíle. V této chvíli jsme hodně hovořili o všech nejdůležitějších věcech pro společnost, do které jsem v nedávné době nastoupil jako lídr, a diskutovali jsme o takových zásadních věcech, jako je náš cíl, naše hodnoty, naše priority a vize, kterou chceme dosáhnout.

Vize, kterou jsme pak představili všem zaměstnancům - sdíleli jsme ji jako manažerský tým - se jmenovala Double Payback. Závěrečný úkol ve hře byl po všech fázích, kterými jsme prošli, dvojnásobek skóre. Hra šla tak fantasticky dobře a hrála se s takovou energií, že se nám podařilo skóre ztrojnásobit. Bylo to úžasné, protože všichni věřili, že pokud se organizace zaměřuje na své cíle a chápe své priority, plní úkoly velmi rychle, a to i pod časovým tlakem a je schopna dosáhnout výsledku. Pokud je celá organizace zaměřena na stejný cíl, dokážeme cokoliv.

Všechny případové studie