Management zdrojů

Učinný a efektivní rozvoj a alokace zdrojů organizace.

three people managing the resources they have in Catalyst team building activity Hole in One

Zdroje zahrnují dostupné lidi, finance, materiál a vybavení. V projektovém managementu jsou zdroje typicky konečné a ve výsledku je tedy to, kdy a jak je s nimi zacházeno, potřeba spravovat přes plán alokování zdrojů. Management všech zdrojů v průběhu životního cyklu projektu nelze být omezen na začátek kvůli neznámým. Ve výsledku je management zdrojů a plánování kontinuální proces, probíhající v rámci celé délky procesu. Projektoví manažeři potřebují efektivně komunikovat změny v dostupných zdrojích v průběhu projektu všem členům projektového týmu.

Team-buildingové hry jsou skvělým způsobem simulace projektu zábavným a přitažlivým způsobem. Účastníci se naučí více o silných a slabých stránkách ostatních lidí. V průběhu pár hodin dojdou k poznání, jak konečné zdroje jsou a jak je potřeba je na cestě za úspěchem efektivně spravovat.

Podívejte se na tento výběr populárních programů.
Potřebujete pomoc při rozhodování? Hledáte něco jiného?

Spojte se s námi

Related Articles