How The West Was Won

Akční obchodní hra z Divokého Západu

2 - 3 hodin
Uvnitř
Konkurenční
50 - Neomezené

O

Teambuildingový program do interiéru, který staví na příbězích průkopníků na Divokém Západě. Program How The West Was Won se odehrává v 60. letech 19. století v Doge City a je nabitý akcí: každý tým delegátů představuje jednu rodinu rangerů.

Hra je zaměřena na implementaci strategie a řízení rizik na základě čtyřletého plánu. Ekonomický cyklus hry odráží všem dobře známé fluktuace, jaké zažíváme ve světě obchodu. Program How The West Was Won nemá ve svém oboru konkurenci. Je to jedna z těch vzácných akcí zaměřených na klíčové obchodní problémy, ale zároveň je natolik strhující, že na ni lidé nikdy nezapomenou!

Výsledky učení

How The West Was Won je velmi úspěšná zkušenostní obchodní hra, která přináší dovednosti strategického plánování, vyjednávání, vytváření sítí a vedení v nezapomenutelném zážitku. S nesčetnými dostupnými možnostmi a širokou škálou možných výsledků musí být rozhodnutí přijímána týmově. Důvěra a efektivní postup podávání zpráv jsou nezbytné. Týmy musí mít pružný, agilní plán a schopnost rychle upravovat strategie. Zcela jednoduše, vítězný tým bude ten, který skončí s největším bohatstvím na konci hry.

Výsledky společenské odpovědnosti podniku

Program How The West Was Won je podobný historické hře „Second Life“. Promyšlená herní situace navozuje společné prostředí, v němž každý z účastníků odpovídá za svoje vlastní jednání. Společnost Catalyst může obsah akce upravit tak, aby hra podporovala udržitelné a etické obchodní praktiky. Zákazníci hru využívají k tomu, aby se více zamysleli nad svými vlastními zásadami, nad hodnotou, kterou vytvářejí pro okolní společnost, nad svými ekologickými dopady, a způsobem využívání přírodních zdrojů a nad tím, jak ovlivňují životy svých zaměstnanců.

Related Testimonial

How The West Was Won delivered key messages in a professional but hugely fun and engaging way. The facilitator drew out the right messages and business parallels.

Serco

Vyžádejte si cenu