You Bet You Can

Investuje do svojí výkonnosti

1 - 4 hodin
Uvnitř a venku
Konkurenční/Založené na spolupráci
30 - Neomezené

O

Dobrodružný program plný akce, který staví na současné YouTube mánii a využívá ji v kontextu teambuildingu. Server YouTube je skvělým dokladem toho, čeho lze dosáhnout, kdy se jednotlivci rozhodnou spolupracovat. V rámci programu You Bet You Can procházejí týmy úkoly z nabídky uspořádané do kategorií na naší unikátní e-platformě. Poté zhlédnou určité „akční“ klipy a určí jejich „faktory životaschopnosti“. Jádro hry spočívá v tom, že týmy sází na svůj vlastní výkon. Jestliže se jim podaří splnit kritéria úspěchu ve stanoveném čase, zdvojnásobí svoji sázku. Když se nezadaří, ztratí tým nejen čas a investované úsilí, ale i svoji původní investici!

Výsledky učení

V You Bet You can se musí týmy naučit efektivně a účinně spolupracovat, identifikovat a kapitalizovat individuální silné stránky. Musí být v ohledu odhadu svých kolektivních schopností realističtí, musí přehodnocovat svůj plán hry s každou novou výzvou, která přijde. Týmy, které přesně zhodnotí své schopnosti a naučí se soustředit svou energii a spravovat své zdroje efektivně, jsou vítěznými týmy.

Výsledky společenské odpovědnosti podniku

Chcete-li této aktivitě dodat něco navíc, stanovte, že body, které týmy získají, budou odpovídat částce věnované na dobročinné účely. Funguje to takto:

Týmy získávají za svůj výkon v jednotlivých úkolech hvězdičky. Na konci soutěže všechny týmy sečtou svůj zisk a je vyhlášen vítězný tým. Mluvčí společnosti pak ohlásí, že za každou hvězdičku získanou v soutěži bude věnován např. 1 dolar. K dispozici bude několik „poštovních schránek“ pro 2 nebo 3 charitativní organizace, které se vaše firma rozhodla podpořit. Týmy rozdělí svoje hvězdičky rovnoměrně mezi svoje členy. Všichni účastníci pak mohou rozdělit svoje hvězdičky podle toho, kterou organizaci chtějí podpořit.

Vyžádejte si cenu