Catalyst Česká republika - Pravidla ochrany soukromí

Zásady ochrany soukromí

Vstupem na webové stránky společnosti Catalyst Global nebo jejích licencovaných subjektů vyjadřujete svůj souhlas s postupy uvedenými v těchto podmínkách.

Které informace shromažďujeme a jak?

Společnost Catalyst Global shromažďuje vaše osobní údaje, které jí výslovně a dobrovolně poskytnete. Informace, které od vás shromažďujeme, nám umožňují přizpůsobovat a zlepšovat služby společnosti Catalyst Global. Pomocí těchto informací zpracováváme objednávky, dodáváme produkty a služby, zpracováváme platby, komunikujeme s vámi ve věci objednávek, produktů, služeb a propagačních akcí, aktualizujeme svoje záznamy a spravujeme vaše účty u naší společnosti, zpracováváme zobrazovaný obsah a recenze zákazníků a doporučujeme služby, které by vás mohly zajímat. Dále tyto údaje používáme ke zlepšování webových stránek, k prevenci a zjišťování podvodného jednání a zneužívání webových stránek a k podpoře třetích stran při provádění technických, logistických či jiných služeb naším jménem.

Vámi zadané informace:

Shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které se nám rozhodnete poskytnout. Poskytnutí některých údajů můžete odepřít. Kdekoli je to možné, umožňujeme vám zvolit způsob využití těchto údajů.

Osobní údaje nám můžete poskytnout například v těchto případech: jestliže se na nás obrátíte s dotazem, vyplníte dotazník nebo jiný formulář vyžadující osobní údaje nebo nás požádáte o poskytnutí informací.

Poskytnutím osobních údajů vyjadřujete svůj výslovný souhlas s přenosem, shromažďováním a zpracováním těchto údajů v jiných zemích nebo regionech. Veškerý přenos a zpracování osobních údajů se odehrává podle těchto zásad ochrany soukromí.

Automaticky zasílané informace

Každý počítač připojený k síti Internet má doménový název a soubor čísel pro identifikaci na základě internetového protokolu („IP“). Jestliže si návštěvník vyžádá zobrazení stránky z libovolných webových stránek v rámci naší sítě, pak naše webové servery automaticky rozpoznají název domény a IP adresu návštěvníka. Název domény a IP adresa neobsahuje žádné osobní údaje kromě IP adresy, z níž k webovým stránkám přistupujete. Tyto informace používáme ke studiu datových toků v agregátní formě, pro účely zabezpečení a pro detekci zneužití sítě a jejích uživatelů a ke spolupráci v případě soudního procesu.

Při každé vaší interakci s naší společností shromažďujeme informace určitého typu. Podobně jako celá řada webových stránek například při přístupu z webového prohlížeče na web společnosti Catalyst Global používáme soubory cookies a získáváme též některé další informace. Jestliže vás identifikujeme, můžeme vám nabídnout služby přizpůsobené na míru.

Co jsou soubory cookies?

Soubory cookies příležitostně zasíláme na váš počítač. Soubor cookie je malý soubor dat zaslaný z webového serveru do vašeho počítače a uložený na jeho pevném disku. Soubor cookie nemůže číst data z vašeho pevného disku ani soubory cookies vytvořené jinými webovými stránkami. Soubory cookies nemohou nijak poškodit váš systém. Soubory cookies slouží k identifikaci toho, které oblasti naší sítě webových stránek jste navštívili nebo upravili jejich obsah, aby byly při vaší další návštěvě připraveny v této podobě. Použití souborů cookies můžete odmítnout v nastavení webového prohlížeče. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby veškeré soubory cookies odmítal, nebo aby při příjmu souborů cookies zobrazil hlášení. Jestliže se rozhodnete soubory cookies nepřijímat, může být funkce našich webových stránek či jiných webů omezena a některé jejich funkce se mohou chovat jinak.

Informace z externích zdrojů

Informace o vás můžeme získávat z jiných zdrojů a přidávat je k údajů uvedených pod vaším účtem.

Budeme zpřístupňovat přijaté informace třetím stranám?

Informace o našich zákaznících jsou pro nás důležité a nebudeme je tedy prodávat jiným subjektům. Informace o zákaznících sdílíme pouze v souladu s ustanoveními uvedenými níže a ustanoveními našich dceřiných společností.

Licencované subjekty

Společnost Catalyst Global se svými licencovanými subjekty a přidruženými společnostmi úzce spolupracuje. Tyto společnosti provozují produkty Catalyst na základě licence od společnosti Catalyst Global a my zároveň můžeme poskytovat služby či prodávat produkty jejich jménem. Vyhrazujeme si právo sdílet informace mezi našimi licencovanými subjekty.

Poskytovatelé služeb

Informace jsou poskytovány pouze třetím stranám poskytujícím služby či funkce naším jménem. Tito poskytovatelé služeb požadují informace o vás a vaší společnosti, aby vám mohli poskytovat nejlepší možné služby.

Společnost Catalyst Global a její licencované subjekty může mít sice přístup k vašim osobním údajům pro výše uvedené účely, ale nemůže je používat pro žádné jiné účely a je povinna je zpracovávat v souladu s legislativou pro ochranu dat.

Propagační materiály, marketing, elektronické bulletiny

Získané informace můžeme využívat pro účely interních marketingových analýz, tj. např. pro vyhodnocování trendů mezi našimi zákazníky nebo k měření datových toků na našich webových stránkách. Dále můžeme vaše osobní údaje použít ke komunikaci s vámi o našich produktech a službách a o produktech a službách našich dceřiných společností, poboček a mateřských společností a jejich přidružených společností. Při prvním poskytnutí osobních údajů máte možnost zvolit, zda chcete tyto komunikační materiály dostávat nebo ne. Osobní údaje můžeme též sdílet s dalšími subjekty (např. s inzerenty), a to v agregátní formě, tj. tak, aby poskytovaná data neobsahovala žádné vaše osobní údaje.

Neumožníme jiným vybraným organizacím, aby vám zasílaly propagační či marketingové materiály bez vašeho svolení. Jestliže nám souhlas poskytnete, ujišťujeme vás, že tyto organizace jsou pečlivě vybírány a jsou vázány podmínkami tohoto ustanovení.

Fotografie, reference, případové studie a další obsah

Informace, které nahrajete na veřejnou část webových stránek nebo jejím prostřednictvím, budou veřejně přístupné a mohou je shromažďovat a používat jiné subjekty, které vás následně mohou kontaktovat. Doporučujeme uživatelům, aby si při poskytování osobních údajů na veřejné části webových stránek počínali opatrně.

Prodej a přenos

V případě prodeje, fúze, konsolidace, změny v řízení, převodu významných aktiv, reorganizace nebo likvidace můžeme informace o vašem vztahu k nám převést, prodat nebo předat třetí straně, a to včetně vámi poskytnutých osobních údajů a dalších informací o vašem vztahu k nám.

Právní závazky

Podle legislativy můžeme být povinni zpřístupnit vámi poskytnuté informace v dobré víře, pokud to vyžaduje zákon nebo soudní proces nebo s cílem chránit naše práva nebo vlastnictví a naše zájmy nebo zájmy zákazníků či uživatelů webových stránek nebo široké veřejnosti.

Jsou vaše informace v bezpečí?

Zavazujeme se vytvořit zabezpečené prostředí pro uchovávání a přenosu vašich osobních údajů.

Máme k dispozici vhodné fyzické, elektronické a procedurální zabezpečení pro shromažďování, uchovávání a zpřístupňování vašich osobních údajů. Přestože používáme technologicky nejvyspělejší systémy zabezpečení, nemohou naši poskytovatelé zabezpečení zaručit, že nedojde k neoprávněnému přístupu třetích stran.

Změny v těchto ustanoveních

Tato ustanovení se mohou měnit podle neustále proměnlivého charakteru našeho oboru podnikání. Změny budou zveřejňovány na této webové stránce; doporučujeme webové stránky pravidelně kontrolovat a ověřovat si, které údaje shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností je zpřístupňujeme.

Kontrola vašich údajů

Přejete-li si zkontrolovat, které vaše osobní údaje máme k dispozici, nebo svoje údaje upravit či požádat o jejich odebrání nebo máte-li jakékoli dotazy k výše uvedeným ustanovením, neváhejte se na nás obrátit.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají ke sledování aktivity na webu službu Google Analytics.  Další informace o tom, jak společnost Google shromažďuje a zpracovává data, najdete na stránce How Google Uses Data When You Use Partner Sites Or Apps.