Accentuate the positive

Zdůrazňujte pozitiva

Publikováno 18. 5. 2017 autorem Dace Stīpniece

Emocionálně vyvážené pracoviště je pro všechny efektivnější. Dace Stīpniece vysvětluje, jak vytvoříte pocit spolupatřičnosti zaměřením se na blahobyt svých spolupracovníků

Kdy je důležité zvážit efekty emocí na pracovišti?

Emoce hrají pro nás všechny v každodenním životě důležitou roli. Naše emoce můžeme projevit slovy, no taky svou řečí těla. Někdy nepotřebuji použít žádná slova, abych někoho rozesmutnila. No, emoce nás ovlivňují kdekoliv. Většinu dne trávíme v našem pracovním prostředí, a tak je důležité dávat pozor na to, jak vycházíme se svými kolegy a klienty. Emoce v práci závisí na interních faktorech jako je vedení, členové týmu, platby a odměny, no externí faktory jsou taky důležité. Tyto můžou zahrnovat náš osobní život, včetně vztahů s našimi přáteli a rodinou. Osobnost každého je jiná, a tak reagujeme a vyjadřujeme věci různým způsobem, ať je to přes pozitivní nebo negativní emoce.


Ot. Jaký efekt mají pozitivní a negativní emoce na pracovišti?

Pozitivní emoce jsou ty, které zvyšují pracovní produktivitu. Pokud jsou zaměstnanci spokojení, ať už kvůli své práci, nebo svému pracovnímu životu, výsledkem je efektivita, kreativita a ochota dělat svou práci nejlépe, jak umí. Každý člověk se snaží o to, aby byl oceňován a chce se cítit dobře v práci, kterou dělá a mít skvělé pracovní prostředí. Manažeři tak mají opravdu důležitou roli v motivování jejich personálu, poznávání a oceňování jejich úspěchů. Toto všechno vytváří pozitivitu. Negativní emoce mají opačný efekt. Problémy můžou začít s přílišným množstvím práce nebo pokud zaměstnanci začnou mít pocit, že jim chybí podpora nebo jasná vize toho, co mají dělat, co vytváří stres a demotivaci. Toto může vyvolat v týmu konflikty a poškodit vztahy mezi kolegy. Také to snižuje kreativitu a schopnost přispívat do celku.

Ot. Jak můžeme vytvořit pozitivní prostředí v práci a na eventech?

Nesmíme zapomínat na to, poskytovat sociální podporu každému zaměstnanci. Například, jestli k vám někdo přijde a zeptá se vás na něco, co se může zdát být hloupé či jasné, snažte se, aby se necítili špatně. Využijte možnost správně tuto otázku zodpovědět a vybudovat tak mezi vámi důvěru. Váš kolega bude šťastný, že není ve své práci sám a že má kolem sebe nápomocné kolegy. Vytvořili jste pozitivní pracovní prostředí. Poskytněte jasně definované cíle a pracovní plány. Pokud máme jasnou vizi toho, co se od nás vyžaduje a jasnou vizi našich cílů, můžeme lépe naplánovat svůj pracovní čas a najít to nejlepší řešení. Pokud je to možné, požádejte každého zaměstnance, aby dělal nějakou fyzickou aktivitu. Cvičení je skvělým uvolněním stresu a dokáže pomoci proměnit zlé emoce na pozitivní pocity. Pokud dokážete dělat tyto aktivity spolu, ještě lepší. Může to být malé teambuildingové cvičení. Nezapomeňte si vždycky navzájem říct „děkuji“. Vyvolá to lidem úsměv na obličeji a dodá jim to pocit, že jejich práce je oceňována. Udělejte humor důležitou součástí vašeho pracovního dne do takové míry, jak je to jen možné.

Ot. Uvědomují si společnosti do větší míry důležitost dohlížení na blahobyt svých pracovníků a delegátů?

Od. Díky práci s mezinárodní teambuildingovou společností můžu říct, že dnes většina podniků přemýšlí nad tím, jak vybudovat příjemnější, lepší a pozitivnější pracovní prostředí. Manažeři společností a manažeři lidských zdrojů hledají nejlepší způsoby, jak motivovat a zvýšit produktivitu, kreativitu a pracovní efektivitu. To znamená, že vždycky hledají různé možnosti a různé přístupy ke zvýšení blahobytu svých zaměstnanců.


Dace Stīpniece je manažer pro Lotyšsko pro teambuildingovou společnost Catalyst Baltic. Její prezentace, Tvorba pozitivních emocí na vašem pracovišti a schůzích, se uskuteční o 10:00 - 10:30 v Play Room, Inspiration Hub, Stand G680.

Dace Stīpniece

Entertrainer v UPAS Lotyšsko

Entertrainer | Eventový manažer | Organizátor eventů | Country manažer v Catalyst Baltic | Organizátor školení ve FreshBiz

Všechny články

Recommended Reading