Survival!

Motivační program na téma umění přežít

3 - 8 hodin
Venku
Konkurenční
10 - Neomezené

O

Drsné výzvy vyžadují drsné lidi... motivační akce na téma umění přežít uprostřed divočiny! Program je určen pro skupinu do 25 lidí a je to skutečná zkouška, ať už se odehrává v kterémkoli divokém koutě světa.

Týmy nechají komfort domova daleko za zády a musí si rychle vybudovat vzájemnou důvěru a pevné mezilidské vazby. Jde o schopnost přežít v přírodě a jak dovednosti lidí rostou a tým si buduje identitu a organizační strukturu, začne morálka mužstva prudce stoupat.

Společnost Catalyst je jedinečná tím, že vnáší do programu divadelní a zábavné prvky s řadou pečlivě promyšlených scénářů, které do programu vnesou tu základní ingredienci: ZÁBAVU!

Výsledky učení

V Survival! jsou jednotlivci vytaženi ze svého běžného prostředí a čelí výzvám naučit se nové dovednosti. Členové týmu si rozvíjejí vzájemnou důvěru a respekt k ostatním ve své skupině, ve které mají mnozí opačný styl práce jako oni. Prostředí je kontrolováno a aktivity, i když jsou náročné, zajišťují, že každý je zapojen a dokončí činnost s pocitem osobního úspěchu.

Vyžádejte si cenu