O Catalyst Global

O společnosti Catalyst Global

V roce 2014 uspořádala společnost Catalyst 1725 teambuildingových programů po celém světě, kterých se zúčastnilo 145 337 lidí. A co je příčinou tohoto úspěchu?

Konzistentní vysoká úroveň produktů a dodávek po celém světě

Společnost Catalyst Global je velmi hrdá na kvalitu svých produktů a na způsob, kterým je prodává a poskytuje – totiž s důrazem na naplnění unikátních potřeb daného zákazníka. Společnost Catalyst Global provozuje komplexní průběžné programy školení pro partnery svojí sítě s cílem dosáhnout excelence při prodeji a realizaci teambuildingových programů Catalyst. Partneřiteambuildingové sítě Catalyst mohou každodenně sdílet svoje poznatky a osvědčené postupy na interním fóru a každoročně se pak osobně setkávají na regionálních a celosvětových konferencích.

Globální dodávky produktů

Teambuildingová síť Catalyst je v současnosti největší na světě. Díky zastoupení ve více než 90 zemích po celém světě má společnost Catalyst lokální znalosti a odborné poznatky ve vašem regionu. Ať už tedy chcete uspořádat sérii akcí v různých regionech nebo jedinou akci kdekoli na světě, teambuildingová síť Catalyst vám ji zajistí. Společnost Catalyst rozumí potřebám mezinárodních organizací, a proto poskytuje konzistentní celosvětové programy; její globální distribuční pobočky, vybavení a pracovníci zajišťují dodávky produktů za konkurenceschopnou cenu bez kompromisů v kvalitě.

Vývoj inovativních produktů

Společnost Catalyst Global vytváří prostřednictvím rozsáhlého výzkumu a vývoje inovativní a kreativní teambuildingové produkty. Společnost Catalyst Global pozorně sleduje aktuální trendy v motivační psychologii a věnujeme velkou pozornost osvědčeným postupům při realizaci skutečných změn v organizacích a uplatňujeme tyto poznatky při vývoji našich her. Neustále zkoumáme možnosti, jak můžeme při vytváření svých produktů využít technologické možnosti. Díky neustále rostoucímu portfoliu produktů podporovaných některými z nestarších dobře osvědčených teambuildingových produktů se společnost Catalyst může s hrdostí vykázat širokou paletou zákazníků, kteří se na ni pravidelně obrací ve snaze posílit dynamiku svých týmů.

Proto má společnost Catalyst nejrozsáhlejší síť svého druhu, která poskytuje nejlepší teambuildingové produkty v jednotné kvalitě po celém světě.

Catalyst Team Buildingkatalyzátor trvalých změn v organizacích po celém světě