Sociální odpovědnost s dopadem

Být součástí sítě Catalyst a jejího doživotního partnerství s globální iniciativou dávání, Buy1GIVE1, umožňuje Catalyst Česká republika vytvářet skutečnou změnu pro lidi a komunity, které to potřebují. Za každého účastníka team-buildingového programu od Catalyst Česká republika darujeme neziskové organizaci B1G1.

Cíle udržitelného rozvoje OSN

Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj, přijata všemi členskými státy OSN v roce 2015, poskytuje sdílený plán pro mír a rozvoj pro lidi a planetu. Pro dnešek i pro budoucnost.

V jejím srdci je 17 cílů pro udržitelný rozvoj (SDG), které jsou urgentním voláním po konání pro všechny země - rozvinuté i rozvojové - v globálním partnerství. Rozumějí tomu, že ukončení chudoby a jiné nouze musí jít ruku v ruce se strategiemi, které zlepšují zdraví a vzdělání, omezují nerovnost a zlepšují ekonomický růst - vše při boji s klimatickou změnou a prací na zachování našich oceánů a lesů.

Náš příspěvek SDG

V Catalyst je naší misí pozitivně ovlivňovat společnosti a jednotlivce prostřednictvím team-buildingu. Děláme krok navíc. Vždy, když se někdo zapojí do programu od Catalyst, darujeme jednomu ze speciálně vybraných B1G1 projektů s velkým dopadem.

B1G1 spojuje každé dávání a dopad s cíli udržitelného rozvoje OSN. Darováním tedy přímo přispíváme k 17 udržitelným cílům, které pomáhají ukončení chudoby, boji s nerovností a nespravedlností a boji s klimatickou změnou v roce 2030.

giving with B1G1

Podniky jsou hlavní silou pro dobro v dnešním světě

Být součástí B1G1 znamená, že jsme součástí hnutí, kde se spojují podniky a mění spolu svět. To, že je naše dávání spojeno s cíli udržitelného rozvoje nám dává smysluplný způsob sledování našeho přispění k cílům udržitelného rozvoje. Používáme to jako prostředek k vedení a inspirování nás v pozitivním růstu.

access to clean water

B1G1 - Unikátní model dávání

Velmi vám doporučujeme, abyste se podívali na B1G1. Na rozdíl od konvenčních modelů dávání pomáhá B1G1 malým a středním podnikům dosáhnout větší sociální dopad zapojením aktivit dávání do jejich každodenních obchodních operací pro vytvoření unikátních Příběhů dávání. Každá obchodní transakce (a jako výsledek vaše každodenní aktivita) může ovlivnit životy již od 1 centu.

UN Sustainable Development Goals

Magický kruh

Pro nás v Catalyst to doplňuje skvělý ‘magický kruh’: skvělý herní dizajn, skvělý vliv na všechny účastníky a jejich společnosti, dělání skvělých věcí; spolu s vámi.

Náš příspěvek SDG

B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG