disruptive innovation at hr summit

"Disruptivní inovace" na HR Summitu 2016

Publikováno 23. 5. 2016 autorem Stuart Harris

Nedávný HR Summit konaný v Kongresovém a veletržním centru v Hong Kongu byl nevídanou akcí, na nichž denně zavítalo více než 2 500 účastníků. Téma disruptivních inovací rezonuje dnešním světem. První spuštění tolik očekávané aplikace zaměřené na zlepšování leadership schopností a team buildingu a dostupné na tabletu stejně jako Peak Performance od Catalyst Global přitáhly velkou pozornost.

Peak Performance

„Špičkový výkon“ je soutěžní hra, ve které týmy musí dávat pozor na zásoby, sledovat počasí a dovést svou výpravu až na vrchol Mount Everestu a vrátit se do základního tábora během 18- ti denní expedice. Vybavte si filmy jako Everest nebo Sherpa. Každý tým vidí své volby a činí jejich výběr prostřednictvím týmového tabletu. Lezecké podmínky jako nadmořská výška a počasí jsou promítnuty na centralizované obrazovce, spolu s aktuálními pozicemi všech týmů ve hře z důvodu udržení soutěživosti a napjaté atmosféry v průběhu hry. Všechna rozhodování jsou kombinována s lehkými fyzickými aktivitami, jako je například balení spacího pytle, kterak se dostat do lezeckého postroje se zavázanýma očima nebo stavění stanu!

Důležitost zkušenostního učení jako nástroje pro dosažení individuální a organizační změny by neměla být podceňována. V normálním pracovním prostředí jsou zaměstnanci často vázáni strachem z neúspěchu. Výzkum ukazuje, že ze zkušenostního učení mimo pracoviště, účastníci čerpají zkušenosti v kratším čase pomocí zapojení atraktivních témat, hmatových prvků, zábavných a relevantních pojítek k jejich podnikatelskému prostředí.

Na základě osobních zkušeností účastníci využívají reflexní pozorování k zjištění toho, co se stalo v průběhu cvičení, jaká rozhodnutí sami udělali a důsledky těchto rozhodnutí. Přirovnáno k reálným obchodním situacím, účastníci jsou schopni provést trvalé a účinné změny ve svém chování díky plnému pochopení důsledků své volby a přijmu plné odpovědnosti za toto rozhodnutí.

Hra FreshBiz

Na HR Summitu byl rovněž kladen důraz na seminář FreshBiz konaným v HR Learning Theatre s účastí 3krát překračující limit přidělených míst! David Simpson ze společnosti Team Building Asia, provedl účastníky skrz FreshBiz, zábavný, herně založený workshop navržený pro zlepšení týmové práce a tvůrčí schopnosti v době kratší než 90 minut. K dnešnímu dni workshop FreshBiz ovlivnil životy více než 35.000 lidí v 20-ti zemích světa. A nebylo to jinak na HR Summitu. Účastníci svědčí poznatkům odrážejícím se ze vzájemné spolupráce, využití tvůrčí schopnosti a proaktivního nezávislého myšlení, které měli tu možnost ze hry načerpat. FreshBiz vytvořili Ronen Gafni a Simcha Gluck a díky globální síti Catalyst Global se hra rozšířila do celého světa.

Go Team

V jiném pohledu na Disruptivní Inovace, Team Building Asia navrhl již dříve zmiňovaný "Treasure Hunt" zaměřený na větší interakci mezi jednotlivými stoly na HR Summitu. Svírajíc iPad společně s populární aplikací Go Team byli účastníci provedeni kolem konference. Po příchodu ke stolu jiné společnosti, byli vyzváni ke vzájemné komunikaci a odpovědi na 3-4 personalizované dotazy, specifické pro poskytované služby dané společnosti. Všichni se shodli, že to byl zábavný a unikátní způsob, jak prozkoumat HR Summit v Hongkongu.

Stuart Harris

Spoluzakladatel a Generální ředitel Team Building Asia

Stuartova široká škála spojení a kontaktů v pohostinských a zábavních firmách umožnila společnosti Team Building Asia integrovat inovační aktivity do tradičnějších prvků týmových cvičení a dát společnosti status průkopníka v regionu. ​

Všechny články

Recommended Reading