cross departmental cooperation

Jak team-building propaguje spolupráci napříč odděleními

Publikováno 6. 5. 2019 autorem René Wittek

Společnosti jsou od industrializace rozděleny do organizačních jednotek. To dává smysl, protože to umožňuje kombinovat související úkoly a činnosti a sdružovat zdroje.

Je to však výzva. Za účelem zlepšení účinnosti musí společnosti zajistit, aby oddělení pracovaly a fungovaly společně. Organizace musí opakovaně pracovat a řešit související strukturální obtíže. Samozřejmě, toto je všeobecně známo. Většina společností používá organizační schémata pro ilustraci toho, jak v organizaci spolupracují zaměstnanci jedné organizační jednotky s ostatními jednotkami.

Nestačí však jen vytvořit strukturální podmínky, aby oddělení a jejich zaměstnanci mohli hladce spolupracovat. Okolnosti musí být vytvořeny tak, aby to zaměstnanci CHTĚLI.

cross functional cooperation

Oddělení - Sociální skupina?

Ze sociologie a sociální psychologie známe různé jevy, které ztěžují skupinovou spolupráci. Mezi příklady patří In-group vs. Out-group a Stereotyping. Ačkoli tyto jevy explicitně nepopisují spolupráci organizačních jednotek, odhalují, že jednotlivci ve skupinách mají často výhrady vůči jednotlivcům z jiných skupin.

Různé studie a experimenty ukazují, že pocit sounáležitosti v rámci skupiny je zvláště výrazný, když jsou jednotlivé prvky v sociální rovině velmi podobné. Sociální podobnosti se neomezují pouze na prvky jako úroveň vzdělání a příjmu, ale zahrnují i pohlaví, barvu pleti a záliby. Zdá se být pravděpodobné, že oddělení se specializovanými funkcemi mají tendenci mít podobnou úroveň vzdělání a příjmů. Na základě tohoto předpokladu to může vést k tomu, že takové oddělení vytvoří vlastní sociální skupinu v rámci společnosti.

In-group, stereotyping a out-group

Toto vytvoření skupiny, s členstvím v níž se člověk psychologicky identifikuje, má za následek zvýhodňování vůči skupině a absenci podobného zvýhodňování mimo skupinu. Tato preference a afinita ke skupině vůči prostředí mimo skupinu nebo ke komukoliv, kdo je vnímán jako mimo skupinu, může být na pracovišti vyjádřena různými způsoby.

Jak často jste slyšeli trochu humorné, přestože podvědomě hanlivé výrazy pro týmy ve vaší organizaci? "Podivíni z EO". "Ti tam nahoře". "Šneci z výroby". Kromě toho jsou skupiny často označovány jako omluva za neplnění cílů. "MOHLI bychom pracovat lépe, ale účetní oddělení nás zdržuje", "MOHLI jsme prodat novou produktovou řadu už dávno, kdyby marketingové oddělení bylo lepší"). Toto "out-group" myšlení může vést k tomu, že zaměstnanci z různých oddělení nechtějí spolupracovat.

Tyto výhrady jsou většinou předsudky, které se zintenzivňují, když se skupiny izolují od ostatních. Tento cyklus může způsobit, že spolupráce mezi odděleními ve společnostech už nebude účinná navzdory existujícím strukturálním podmínkám.

S cílem čelit těmto jevům by společnosti měly pravidelně pořádat společná team-buildingová setkání, během nichž by jednotlivci z různých oddělení měli být přiděleni do týmů, aby společně vykonávali team-buildingové aktivity. A možná i diskutovali o spolupráci mezi odděleními.

cross departmental cooperation

Beat the Box spojuje oddělení

Ve zkušenostní team-buildingové aktivitě, Beat the Box, je celá skupina rozdělena na malé týmy, všechny mají na stole svůj vlastní uzavřený box. Krátký a vzrušující video trailer představuje účastníkům aktivitu: Tajemný hlas vyzve každého, aby zastavil odpočítávání během 90 minut. Všechny nástroje, které potřebujete, jsou v uzamčeném boxu a uzamčených kufrech uvnitř, takže je všechny z nich potřebné otevřít pomocí hádanek. Účastníci se na začátku domnívají, že jde o soutěž, jelikož jsou rozděleni do týmů, zřejmě všechny skupiny mají stejné materiály a neexistují žádné pokyny na spolupráci.

Na začátku se každý tým snaží co nejrychleji otevřít svůj vlastní box nebo kufry. Jak hra pokračuje, týmy si uvědomují, že budou potřebovat i výsledky ostatních skupin, aby dokázaly zastavit odpočítávání. Skupiny (analogicky s odděleními) musí proto sdílet výsledky (analogicky s výsledky práce), aby mohly zastavit odpočítávání času (analogicky k cíli společnosti).

Team-building zlepšuje spolupráci mezi odděleními

Tento team-building se proto zaměřuje na dva různé aspekty, aby se zlepšila spolupráce mezi odděleními: Na jedné straně je celá skupina rozdělena do malých týmů, takže zaměstnanci z různých oddělení musí spolupracovat. Tato aktivní spolupráce a společný cíl mohou vést k odstranění předsudků a tím k uvolnění in-group myšlení a jednání. Na druhé straně budou účastníci hravou formou upozorněni, že je nezbytné, aby oddělení společnosti neztratily ze zřetele společný firemní cíl.
René Wittek

Zakladatel a jednatel v Spielgestalter

Rene Wittek je sociální psycholog, který rád identifikuje současné výzvy, kterým společnosti čelí, a hledá inovativní způsoby, jak je řešit.

Všechny články

Recommended Reading