rewarding executive retreats

Jak vytvořit opravdu kvalitní podnikové výlety

Publikováno 6. 6. 2017 autorem Stuart Harris

Příliš často plánovači a účastníci podnikových výletů považují tyto aktivity jen za další týmový meeting, no s přidaným bonusem v podobě slušné večeře nebo partie golfu. Je to však skvělá příležitost, jak budovat firemní kulturu tím, že je tým vyjmut ze svých každodenních tlaků a vnímá širší rozměr organizace – je mimo známého kancelářského prostředí. Mnoho z těchto firemních výletů však nic nepřinese a nemá žádný efekt. Proč? Protože vyžadují velké množství myšlení a plánování, pokud chtějí být úspěšné – to vyžaduje čas, který mnoho organizací nemá. Struktura firemních výletů je stejně tak důležitá, jako logistika, jako místo, agenda a cestování, aby bylo zajištěno, že se zaměstnanci zapojí do aktivit v rámci dne a co je ještě důležitější, že se zapojí do vzájemné komunikace.

Proč je zapojení zaměstnanců důležité?

Program a agenda jsou vašim způsobem upoutání pozornosti vašich zaměstnanců a zajištění toho, že budou zapojeni po celou dobu podnikového výletu. Mít pro daný den určený plán a cíle je důležité, protože to pomáhá přinést požadované výsledky. Myslete na to, čeho chcete dosáhnout, chování, jaké chcete rozvinout, nebo dynamiku, kterou chcete změnit a ujistěte se, že jsou tyto nastaveny v řádném předstihu. Zkušenosti nám ukázali, že zatímco mnoho lidí chce mít volně plynoucí den s širokou škálou témat, o kterých možno diskutovat, toto často nevede k produktivní konverzaci. Rozvinutá agenda je mnohem efektivnější, když je ještě doplněna cíli s jasnými výsledky každé aktivity. Všichni účastníci by měli být schopni jednoduše porozumět tomu, jak jim jejich diskuse pomůžou posunout organizaci směrem k jejím ultimátním cílům. Když hledáme zlepšení zapojení zaměstnanců na firemních výletech, rozhodující může být podpora a účast top vedení. Jako nejvýše postavení členové týmu mají na společnost velký vliv a možno je využít k tomu, aby motivovali ostatní k účasti a dali této akci větší význam. Pokud jsou zaměstnanci aktivně zapojeni, je pravděpodobnější, že si důležité body vezmou sebou i na pracoviště.

Jak zapojit zaměstnance mimo pracoviště?

Najímání hostujících instruktorů či motivačních řečníků je skvělým způsobem, jak rozpoutat diskusi a oddělit tak firemní výlet od běžných meetingů. Měli byste se však ujistit, že jsou těmi správnými lidmi pro váš tým a nejsou to jen představitelé „firemního jména“. Diskutování širšího cíle vašeho výletu s řečníky jim také umožňuje svou prezentaci přesně přizpůsobit, aby mohli dokonce překonat vaše očekávání. Mít ještě více vzrušující (nebo nekonvenční) inkluze je důležitým motorem pro úspěch týmu mimo pracoviště. Zábavné teambuildingové aktivity by neměly být vynechány, obzvlášť když je pravděpodobné, že účastníci spolu budou sedět na dlouhých schůzích. Energizéry, interaktivní „průlomové“ schůze nebo další novinky v programu můžou pomoci zlomit den a podpořit motivaci – může se jednat o různé věci od hudebních lamačů ledů přes soutěže až po kompletní turnaje. Ve větších organizacích jsou užitečné pro povzbuzení interakce mezi členy týmu, kteří spolu normálně nekomunikují. Příchod externího zprostředkovatele, který naplánuje a povede celý den, jako třeba Team Building Asia, může být pro týmový výlet hodnotným příspěvkem. Můžou svobodně ohodnotit a prozkoumat proces bez jakýchkoliv předurčených představ o týmové dynamice. Ideálně budou součástí procesu plánování, aby se mohli seznámit s organizací a jejími cíli a ujistit se tak, že den bude mít určitou hodnotu a vliv. Pro zajištění toho, aby se tvrdá práce mimo pracoviště nevytratila, je důležité vytvořit jasný plán následujících kroků a příležitostí pro zpětnou vazbu následující den. Spojte jakékoliv poznámky a akce do jednoho dokumentu a nechte jej kolovat přes všechny účastníky. Ujistěte se taky, že ohodnotíte firemní výlet, podíváte se na úspěchy a selhání a taky vylepšení, která by se mohli v budoucnu udělat.

Klíčové výstupy

Obětovat čas a snahu plánování zajímavého firemního výletu a zahrnutí všech zaměstnanců může opravdu udělat velký rozdíl ve výsledku celého dne. Úspěšný týmový výlet může mít na organizaci mnohem širší vliv, může vytvořit nové způsoby komunikace a udržitelně a pozitivně změnit týmovou dynamiku.

Stuart Harris je spoluzakladatelem a generálním ředitelem společnosti Catalyst Hong Kong & China, Team Building Asia.

Stuart Harris

Spoluzakladatel a Generální ředitel Team Building Asia

Stuartova široká škála spojení a kontaktů v pohostinských a zábavních firmách umožnila společnosti Team Building Asia integrovat inovační aktivity do tradičnějších prvků týmových cvičení a dát společnosti status průkopníka v regionu. ​

Všechny články

Recommended Reading