Speak Up Speak Out

Zamyšlení nad posláním, hodnotami a vizí firmy

1 - 3 hodin
Uvnitř
Založené na spolupráci
8 - Neomezené

O nás

Chcete-li vyniknout mezi konkurencí, musí vaši lidé rozumět a aktivně se podílet na naplňování poslání, vize a hodnot vaší společnosti. Řada organizací proto čelí problému, jak svým lidem firemní hodnoty vštípit.

Odpovědí je právě program Speak Up, Speak Out, při kterém se delegáti mají možnost zamyslet nejen nad hodnotami firmy, ale i nad základními faktory úspěchu. Program spočívá v tom, že je k diskuzi předloženo několik tvrzení vybízejících k zamyšlení: „Musím být týmový hráč“, „Nemáš-li co získat, zastav se“, „Nejde jen o vlastnost, ale o životní styl“

Úkolem účastníků je říci, do jaké míry s těmito tvrzeními souhlasí nebo nesouhlasí, a svůj postoj odůvodnit. To vyvolá diskuzi, ve které se postupně vyjádří všichni členové týmu, aby své mohl říct opravdu každý.

Program Speak Up Speak Out vám umožňuje vštípit vašemu týmu firemní hodnoty i po praktické stránce; lidé si lépe uvědomí, jak mohou tyto hodnoty uplatňovat ve svojí každodenní práci.

Tento nový interaktivní přístup k problému má účinky, které přetrvají dlouho po konci konference, protože vytvoří bod, k němuž se lidé mohou vracet i později při běžné práci.

Chcete, aby vaše hodnoty měly pro vaše lidi skutečný význam? Speak Up, Speak Out.

Proč Speak Up, Speak Out?

  • Příležitost vštípit si firemní hodnoty
  • Zlepšení asertivní komunikace mezi jednotlivými týmy
  • Zasazuje hodnoty do kontextu na osobní, týmové i firemní úrovni
  • Platforma, na které si delegáti utvoří názor na týmovou spolupráci
  • Možnost zkoumat společné myšlenky a hodnoty

Výsledky učení

Diskuzní aktivita zaměřená přesně na dané téma, kterou lze různě přizpůsobovat a při které mohou členové týmu vyjadřovat svoje názory. Program Speak Up, Speak Out podporuje asertivní komunikaci, protože účastníci mají možnost mluvit, naslouchat a vzájemně se ptát.  Program lze využít pro práci s různými tématy, až už jde o vštěpování poslání, vize a hodnot, strategii služeb zákazníkům, sdílení osvědčených postupů nebo zamyšlení nad firemní kulturou.  Diskuze jsou organizovány v unikátním formátu „Diamond 9“ a jejich výsledkem jsou kontrolovatelné akční plány s časovým rozvrhem pro následující 3, 6 nebo 9 měsíců.

Related Testimonial

Energie, upřímnost a důvěra, kterou si při sdílení svých pohledů všichni prokázali, byla úžasná a já můžu Speak Up Speak Out každé firmě jen doporučit.

Travis Perkins

Team Assessment Tool Logo

Team Assessment Tool

This product is ideally suited to a guided post-event debrief. To enhance the learning and make this activity even more meaningful conclude your experience with our unique purpose-built app. A customised debrief using Team Assessment Tool will bring lasting results and quantifiable returns, fostering team cohesion, individual personal growth, skills development, and thereby driving performance. Find Out MoreVyžádejte si cenu