Transformační myšlení

Spojení s tím, kdo jste a jaký podáváte výkon pro vytvoření změny.

people playing as an orchestra for the first time in Catalyst team building activity Orchestrate

Transformační myšlení umožňuje jednotlivcům a týmům vytvářet změny, provádět věci nejlépe jak umí a dosahovat trvalého úspěchu. Pokud jde o tým, transformační myšlení je založeno na sdílené vizi, odpovědnosti a autenticitě. Většina lidí má zakořeněné omezující systémy víry, díky kterým se snaží dělat víc a mít víc.

Transformační myšlení v týmu je často odrazem transformačního vůdce. Tito vedoucí pracovníci překračují základní úkoly vedení, kterými jsou řízení, dozor, organizace práce a sledování výkonu. Vytvářejí základ pro úspěch s jasně sdělovanou vizí a strukturovaným akčním plánem pro dosahování cílů.

Vzhledem k tomu, že transformační myšlení je o spojování toho, kým někdo je s jeho výkonem, transformační vůdce musí mít personalizovaný styl řízení. Musí chápat pracovní styly jednotlivců ve svém týmu a přiřazovat úkoly, motivovat a přistupovat k chybám osobitním způsobem, který vyhovuje jednotlivci. Tím pomáhá členům týmu objevovat to nejlepší, čím mohou být, a vede je k optimalizaci jejich výkonu.

Transformační vůdci jsou skvělými vzory, které působí s integritou a vášní jak v činech, tak v řeči. Prostřednictvím sebevědomé komunikace vášně a pozitivity inspirují k "my-to-dokážeme" přístupu. Poslouchají svůj tým a rozvíjejí prostředí, v němž je podporováno tvůrčí myšlení a inovace. Přitom podporují agilní myšlení a odstraňují překážky zabraňující změně.

Team-buildingové programy lze využít jako důležitou reflexní metaforu procesu dosažení velkých věcí prostřednictvím transformačního myšlení. Team-buildingový program Orchestrate od Catalyst, kde se týmy naučí hrát společně jako orchestr za méně než 2 hodiny, je jedním z příkladů. Omezující víry jsou zpochybňovány a buduje se důvěra prostřednictvím dokončení něčeho mimořádného pomocí strukturovaného akčního plánu. Navíc v tomto případě má síla společné hry jako jeden člověk své vlastní transformační výsledky.

Podívejte se na tento výběr populárních programů.
Potřebujete pomoc při rozhodování? Hledáte něco jiného?

Spojte se s námi

Related Articles