City Build

Stavba ohromného modelu města

2 - 3 hodin
Uvnitř
Založené na spolupráci
40 - Neomezené

O nás

Program City Build staví na skutečných problémech, se kterými se potýkají architekti a urbanisté po celém světě. Úkolem skupiny je postavit ohromný model města s využitím kreativity ale i kvalitního plánování a disciplíny v projekčním a stavebním týmu. Je to také skvělá příležitost pro všechny členy v týmu, aby začali spolupracovat; program ukazuje, že týmy v rámci širších týmů mohou táhnout za jeden provaz a směřovat ke společnému cíli.

Jak to funguje

Týmy dostanou přidělené oblasti modelu města, které mají postavit; jde o 4 zóny: průmyslovou, obytnou, volnočasovou a komerční. Týmy musí společně vytvořit projekt města tak, aby byly jednotlivé zóny navrženy jednotně a aby ulice, vodní toky apod. plynule přecházeli do zón sousedních týmů a vše dohromady tvořilo jeden městský celek. S použitím široké palety materiálů tak vznikne fantazijní a kreativní město, které bude funkční a zároveň esteticky příjemné. Když vyprší čas, spojí týmy jednotlivé oblasti města dohromady a mohou se pokochat společným cílem, kterého dosáhly.

Výsledky učení

V rámci programu City Build musí týmy vytvořit společnou vizi a sdílenou strategii, kterou pak uvedou do praxe s využitím kreativity a skvělých schopností v projektovém řízení. Klíčem k úspěchu je plánování a strategie prostřednictvím efektivní komunikace a spolupráce mezi týmy; jedině tak budou jednotlivé oblasti města správně a logicky propojené.   Ke včasnému dokončení projektu je také nutné dobré řízení zdrojů a organizace času.  

Related Testimonial

City Build cvičení proběhlo velmi dobře. Skvělý zážitek, vhodný ke sdílení s vaším týmem. Zábavný, konstruktivní a užitečný nástroj spojování lidí.

Systematic Development

Vyžádejte si cenu