Rozhodování

Efektivní výběr postupu z vícerých možností jako tým.

decision making

Rozhodování je proces, který vede k výběru způsobu konání nebo víry z vícero alternativních možností. Bez procesu může být rozhodování složité pro jedince a ještě více pro týmy. Přehnaná analýza nabízených cílů a alternativ může vést k přílišnému zahlcení informacemi a paralyzování procesu rozhodování.

Dělání týmových rozhodnutí vyžaduje konstruktivní prostředí, kde mají lidé svobodu vyjádřit svůj názor v rámci daných pravidel komunikace. Je rozhodující, aby byla dosažena dohoda mezi všemi členy týmu.

Jako první krok prozkoumejte detailně situaci, určete cíle, a pak je seraďte podle důležitosti. Dále rozviňte alternativní možnosti konání a ohodnoťte je ve vztahu k cílům. Tento proces objasní jednu možnost, která nejlépe naplňuje cíle. Když je vybrána ta nejlepší možnost, ohodnoťte upřímně plán a zvažte jakékoliv nepříjemné důsledky, které z něj můžou vyplynout. Dále toto rozhodnutí správně odkomunikujte a konejte. Zanalyzujte plán a uskutečněte další kroky, abyste se vyhli vzniku jakýchkoliv problémů.


Podívejte se na tento výběr populárních programů.
Potřebujete pomoc při rozhodování? Hledáte něco jiného?

Spojte se s námi

Related Articles