Rozvoj efektivních virtuálních týmů

Publikováno 7. 7. 2019 autorem Esther Daniel

Pokud pracujete z domu jako já, víte, jakou svobodu to přináší. Můžete žít tam, kde se vám líbí, a nastavit si svůj pracovní čas. Jsem sportovní fanoušek, který rád cestuje, takže práce na dálku vyhovuje mému životnímu stylu. Přichází s ní však i výzvy.

Globalizace je hnací silou růstu práce z domova. Podle studie společnosti Strategy Analytics, „Globální mobilní pracovní síla se má zvýšit z 1,52 miliardy v roce 2017, což představuje 39,3% celosvětové pracovní síly, na 1,88 miliardy v roce 2023, což představuje 43,3% světové pracovní síly“. Podle IWG, již 70 procent profesionálů pracuje na dálku nejméně jeden den v týdnu, zatímco 53 procent pracuje na dálku minimálně polovinu týdne.

Všechny stejné modely efektivity týmu platí pro vzdálené týmy, ale v některých ohledech ještě více, protože jsou vystaveny tyranii vzdálenosti a geografickým, kulturním a jazykovým výzvám, které přináší. Efektivní virtuální týmy jsou řízeny vedoucími, kteří ve skupině zavedou jasné procesy, které podporují pozitivní dynamiku týmu.

ibuild

Sdílená kultura a spojení

Pozitivní firemní kultura je nedílnou součástí angažovanosti a spokojenosti zaměstnanců. Zvyšuje loajalitu zaměstnanců a souvisí s vyšší mírou produktivity. Sdílený kontext pomáhá posilovat důvěru a vzájemnou závislost, což vede k otevřené komunikaci, týmové spolupráci, faktorům, které jsou životně důležité pro efektivní týmy se vzdálenými pracovníky.

Existují různé způsoby, jak mohou lídři podporovat kolektivní identitu a porozumění ve virtuálních týmech. Chcete-li vytvořit kulturu výkonu, účelu a smysluplné práce, začněte tím, že společně diskutujete o kultuře týmu. Zjistit, co je pro jednotlivce důležité, pomůže vytvořit kulturu vhodnou pro tým.

Ve virtuálních týmech způsobuje sociální vzdálenost nedostatek sdílené identity. Společná stížnost vzdálených pracovníků spočívá v tom, že je pro ně budování důvěry a spojení se svými kolegy náročné.

Navzdory tomu, že jsou vzdálené, sdílené odpovědnosti, kolektivní rozhodování a pravidelné zapojení do rozhovorů napomáhají rozvoji kognitivní vzájemné závislosti. Podpora rozvoje sdílení informací a úkolů spolupráce napomáhá rozvoji transaktivní paměti.

the infinite loop

Naplánování času společného setkání tváří v tvář pro účast na team-buildingových aktivitách, které se zaměřují na cílené týmové chování, bude zlepšovat spojení a produktivitu. Ve hře s virtuální realitou, Infinite Loop, se účastníci střídají a najednou pouze jeden člen týmu nosí VR soupravu. Tento člen týmu popisuje virtuální svět, zatímco spoluhráči v reálném světě mají řešení. Iterativní učení, kombinované s nepřetržitou zpětnou vazbou, je novinkou pro vzdálené pracovníky a může rychle rozvíjet spolupráci a efektivní komunikační dovednosti ve vzdálených týmech.

Další takový program Integrity nabízí bezpečný kontext, ve kterém se lze orientovat na vhodné chování, zkoumat firemní kulturu, vytvářet proaktivní diskusi a pohotové soudržné rozhodování týmu.

Zdraví pracovníci jsou šťastnější a produktivnější. Společná stížnost pracovníků na dálku je, že pracují více hodin, nemají přestávky a nemají jasně rozdělený domov a pracovní život. Diskutujte o těchto otázkách jako skupina a najděte strategie na podporu zdravých návyků. Zvažte investování do wellness aplikace, jako je mindfulness meditace pro tým. Meditainment Online! lze provádět kdekoliv, kdykoliv a je prokázáno, že podporuje pozitivní myšlení, dobrý spánek a zmírňuje stres.

Strategie, které zvyšují pocit sounáležitosti a inkluzivity, mohou být jednoduché jako socializační rituály, třeba oslavy narozenin. Když pracujete na dálku, je to těžší, ale ne nemožné.

Kolektivní společenský smysl má pozitivní vliv na propojení týmu a vytváří sdílenou identitu. Ve společnosti Catalyst přispíváme kolektivně k smysluplným věcem prostřednictvím globální organizace dávání B1G1. To posiluje naši společnou kulturu dávání.

	escape the maze

Komunikace

Pro vzdálené pracovníky je většina interakcí prováděna telefonicky nebo prostřednictvím technologie. Nedostatek řeči těla a okamžité odezvy ponechává tento typ komunikace otevřený interpretaci, co zase způsobuje zmatek a úzkost. Vzdálené týmy často překlenují různé kultury. To vytváří úvahy o tónu, stylu psaní a dokonce i volbě komunikačních nástrojů. V jedné kultuře se vtip může zdát vhodným, no v jiné je projevem drzosti.

Vytváření příležitostí pro jednotlivce, aby vyjádřili svůj názor na to, jakou komunikaci preferují, a na oplátku rozvíjení chápání preferencí druhých, může výrazně pomoci při vytváření efektivního komunikačního protokolu a výběru správných komunikačních nástrojů. Videokonference namísto hlasových hovorů mohou pomoci přivést do konverzace trochu řeči těla. Kroky k rozvoji sdílených norem komunikace mohou zvýšit její předvídatelnost a jasnost.

Četné studie však ukazují, že komunikace tváří v tvář je mnohem efektivnější než digitální komunikace, takže pokud je to možné, bude mít na rozvoj propojenosti největší vliv možnost virtuálních pracovníků zapojit se osobně.

Spojení tváří v tvář s účastí na zkušenostních obchodních hrách, které zvyšují povědomí a uznání individuálních rozdílů, stejně jako silných stránek, může exponenciálně zvýšit týmovou dynamiku ve vzdálených týmech. Team-buildingová aktivita s využitím tabletů, Escape the Maze, je zábavný a poutavý způsob, jak zvýšit povědomí o odpovědnosti v kolektivních úkolech, jakož i zlepšit týmovou dynamiku a rozvíjet sdílené zkušenosti.

integrity

Virtuální týmy budou nadále narůstat. Díky podpoře sdílené kultury a rozvoji transparentního protokolu angažovanosti mohou vzdálené týmy prosperovat. Aby byly týmy efektivní, musí se čas od času scházet ve stejné geografické lokaci. Využití těchto osobních setkání na cílené zkušenostní učící hry a team-buildingové aktivity, které modelují požadované týmové chování, zajistí, že virtuální týmy mohou být účinné.

Esther Daniel

Vedoucí strategie partnerství v Catalyst Global

Zajištění efektivní organizace pomocí strategií zapojení partnerů ze sítě.

Všechny články

Recommended Reading