The Big Picture

Obrovský obraz jako výsledek týmové práce

1 - 3 hodin
Uvnitř a venku
Založené na spolupráci
12 - Neomezené

O nás

Všichni víme, že čas od času je potřeba poodstoupit a podívat se na věci z nadhledu. Pro organizaci plnou lidí, kteří mají vzájemně spolupracovat a komunikovat, to pak platí dvojnásob. Program The Big Picture ukazuje význam týmové práce, kooperace a komunikace prostřednictvím procesu tvorby mistrovského obrazu skutečně úctyhodných rozměrů.

Teambuildingový program The Big Picture začíná tím, že se účastníci rozdělí do malých týmů, z nichž každý má za úkol namalovat jedno nebo několik pláten.  Každé plátno představuje malý výsek, který bude součástí výsledného velkého obrazu. Týmy si naberou štětce, barvy, náčrtek jejich obrazu a plátno. Potom se pustí do míchání barev a vlastní malby.

Po krátké chvíli si všichni uvědomí, že aby dosáhli výsledného obrazu, musí s ostatními týmy spolupracovat, ne soutěžit. Začnou tedy vyjednávat a kooperovat s ostatními týmy, které malují plátna sousedící s tím jejich, aby si obrysy a barvy vzájemně odpovídaly. Začnou se na svoji práci dívat z hlediska velkého obrazu, ne jen z individuálního pohledu svého týmu; jinak nebudou plátna sedět dohromady a výsledný obraz nebude úspěšný.

Když je hotovo, přesunout se účastníci do jiné místnosti, kde si dají pauzu; jejich plátna jsou zatím sesbírána a sestavena do rámu, aby tvořila výsledný obraz, který pak pod závojem čeká na odhalení. Korunou programu The Big Picture je závěrečné setkání, při kterém je po krátké diskuzi finální obraz slavnostně odhalen; účastníci na to reagují vždy stejně – hlasitým jásotem a ohlušujícím aplausem.

Výsledky učení

Při přípravě programu vytvoří naši grafici ve spolupráci s vámi obraz, který bude vyjadřovat vaše cíle, hodnoty, poslání a vizi. Vaši lidé pak toto unikátní dílo vytvoří v obrovském měřítku; vznikne tak doslova vize budoucnosti. Program The Big Picture má díky svému ambicióznímu měřítku a velkolepému vyvrcholení potenciál být zlatým hřebem programu pro jakoukoli společnost, která má společnou vizi a chce do ní zapojit i svoje lidi.

Od svých začátků před více než 15 lety byl program The Big Picture vycizelován tak, aby podporoval komunikaci mezi týmy na různých úrovních. Díky tomu je dokonalou ukázkou toho, že spolupráce, kvalitní síť kontaktů a pohled ze širší perspektivy může vést k vynikajícím výsledkům. Obraz, který vaši lidé vytvoří, pak dobře poslouží ke shrnutí celé aktivity a jako upomínka na to, co si z ní lidé mají odnést – a můžete si jej instalovat přímo na pracovišti.

Výsledky společenské odpovědnosti podniku

Program The Big Picture se dobře hodí k podmínkám dnešního trhu a slaví proto velké úspěchy; řada klientů jej využila jako způsob určité „odměny“ svým lidem. Někteří zákazníci využili dekorativní povahy výsledného obrazu a nechali jej vystavit v nemocnici, mateřské školce nebo domově pro seniory. Nejoblíbenějším postupem z hlediska sociální odpovědnosti je aukce, jejíž výtěžek je věnovat na charitativní účely; v posledních deseti letech se takto podařilo získat hodně peněz.

Related Testimonial

Delegáti se naučili důležitosti koordinace a komunikace. The Big Picture taky vynáší na světlo důležitost kvalitního odvedení nejen své práce, ale taky zajištění konzistence a společného směřování s ostatními skupinami, které sdílejí stejný cíl.

Jones Lang Lasalle

together apartVzdálené - Hybridní - Z více míst

Tato aktivita byla navržena pro týmy tváří v tvář, vzdálené, hybridní a týmy na více místech. Pokud váš tým pracuje z domova, v různých regionálních pobočkách nebo v různých zemích, zeptejte se nás na vzdálenou nebo hybridní verzi této aktivity. Spojte se s námi a zjistěte, jak můžeme přizpůsobit tuto zkušenost vašemu týmu.

Vyžádejte si cenu