Excelence

Identifikace toho, co je potřeba rozvinout, navržení strategií pro vytvoření zlepšení a aplikování do praxe!

excellence

Excelence je o identifikování aspektů vás nebo vašeho týmu, které je potřeba rozvinout, o navrhování strategií k vytvoření zlepšení a následné integraci činností do praxe. Je velmi snadné zůstat ve své komfortní zóně a držet se rutiny místo toho, abychom přijali riziko. Takovéto chování zabraňuje dosažení excelence a prozkoumání oblasti osobního růstu a rozvoje týmu. Je to znakem i množství úspěšných lidí, kteří si s posedlostí chrání svůj image a dělají to, co dělají nejlépe a nesnaží se stát lepším jedincem.

Přijetí nových zkušeností v oblasti učení, které přinášejí určité těžkosti nebo vytvářejí pocit nekompetence, je primárním krokem směrem k vývoji a dalším krokem směrem k dosažení excelence. Nalezení schopnosti přiznat si zranitelnost a slabost a obrátit se na ostatní pro pomoc je taky klíčem k proměně stávajícího stavu a přijetí nových výzev. Vnímání věcí v kontextu a v delším časovém období taky nabídne větší svobodu i při malých klopýtnutích po cestě za úspěchem.

Navzdory tomu, že vedoucí pracovníci potřebu inovace a osobního vývoje zaměstnanců často přízvukují, málokdy jsou uskutečňovány i opravdové kroky. Organizace a vedoucí týmů můžou podporovat excelenci pomocí odměňování jednotlivců a týmů za vývoj nových způsobů dělání věcí s důrazem na růst.

Catalyst má škálu team-buildingových programů, které vyvádějí jedince mimo jejich komfortní zónu. Výzvy jako učení se hrát jako orchestr za méně než 2 hodiny se stali klíčovými pro zavázání se k snaze dosáhnout excelenci a osobní rozvoj. Podívejte se na tento výběr team-buildingových programů, které se zaměřují na excelenci.


Podívejte se na tento výběr populárních programů.
Potřebujete pomoc při rozhodování? Hledáte něco jiného?

Spojte se s námi

Related Articles