Chain Reaction TableTop

Vytvořte kaskádu stolních strojů

1 - 4 hodin
Uvnitř
Založené na spolupráci
12 - Neomezené

O nás

Účastníci často žasnou, co dokážou vyrobit z hromádky bizarních předmětů. Nevěřícné pohledy jsou při úvodním seznámení s úkolem dosti běžné. Každý tým dostane herní plán a sadu herních karet, o kterých se nejprve poradí mezi sebou; potom začnou sdílet informace a zdroje s ostatními týmy a snaží se přijít na strategii, jak vytvořit co nejzajímavější sérii jednoduchých strojů.  Během plánování a samotné stavby lze pozorovat rostoucí sebevědomí týmů, které začínají vidět, co vše dokážou, jestliže budou skutečně spolupracovat na společném cíli.  Když jsou stroje hotové, zbývá už jen spojit je dohromady a v rámci týmu a posléze všechny týmy spojí svoje série dohromady tak, aby vznikl dlouhý řetěz mechanických prvků. A potom nastává fáze zkoušek a dalších zkoušek, aby byl průběh operace hladký od začátku až do konce.

Když je stavba i testování hotovo, přichází napjatě očekávané spuštění reakce, které dostane všechny do varu – před jejich očima se totiž ukazuje, co svojí vzájemnou spoluprací na společném cíli dokázali.

Výsledky učení

Úspěch týmů spočívá v tom pochopit zadání a úkoly na kartách, zhodnotit dostupné zdroje, vytvořit hrubý plán a potom během stavby původní plán flexibilně znovu vyhodnocovat a případně upravovat. Týmy si musí vytvořit společnou vizi a sdílenou strategii, kterou pak uvedou do praxe s využitím kreativity a skvělých schopností v projektovém řízení a řízení zdrojů. Klíčem k úspěchu je spolupráce mezi týmy, sdílení znalostí a zdrojů a maximální využití kreativity účastníků. Ve fázi testování se týmy učí nevzdávat se tváří v tvář obtížím a s citem pro detail usilovat o dokonalé provedení.

 

Líbí se vám tento program?  Máte víc místa a víc prostředků? Chcete něco většího a náročnějšího, co všem vyrazí dech? Podívejte se na program Chain Reaction Lifesize

Related Testimonial

Co měl náš tým na Chain Reaction nejradši, byla výzva propojit stoly, co je během každodenní práce často velkou výzvou: jak vytvořit dobré spojení s kolegy z jiného oddělení.

Juergen Heise
Lehvoss Group

together apartVzdálené - Hybridní - Z více míst

Tato aktivita byla navržena pro týmy tváří v tvář, vzdálené, hybridní a týmy na více místech. Pokud váš tým pracuje z domova, v různých regionálních pobočkách nebo v různých zemích, zeptejte se nás na vzdálenou nebo hybridní verzi této aktivity. Spojte se s námi a zjistěte, jak můžeme přizpůsobit tuto zkušenost vašemu týmu.

Vyžádejte si cenu