Chain Reaction TableTop

Vytvořte kaskádu stolních strojů

1 - 4 hodin
Uvnitř
Založené na spolupráci
12 - Neomezené

O nás

Účastníci často žasnou, co dokážou vyrobit z hromádky bizarních předmětů. Nevěřícné pohledy jsou při úvodním seznámení s úkolem dosti běžné. Každý tým dostane herní plán a sadu herních karet, o kterých se nejprve poradí mezi sebou; potom začnou sdílet informace a zdroje s ostatními týmy a snaží se přijít na strategii, jak vytvořit co nejzajímavější sérii jednoduchých strojů.  Během plánování a samotné stavby lze pozorovat rostoucí sebevědomí týmů, které začínají vidět, co vše dokážou, jestliže budou skutečně spolupracovat na společném cíli.  Když jsou stroje hotové, zbývá už jen spojit je dohromady a v rámci týmu a posléze všechny týmy spojí svoje série dohromady tak, aby vznikl dlouhý řetěz mechanických prvků. A potom nastává fáze zkoušek a dalších zkoušek, aby byl průběh operace hladký od začátku až do konce.

Když je stavba i testování hotovo, přichází napjatě očekávané spuštění reakce, které dostane všechny do varu – před jejich očima se totiž ukazuje, co svojí vzájemnou spoluprací na společném cíli dokázali.

Výsledky učení

Úspěch týmů spočívá v tom pochopit zadání a úkoly na kartách, zhodnotit dostupné zdroje, vytvořit hrubý plán a potom během stavby původní plán flexibilně znovu vyhodnocovat a případně upravovat. Týmy si musí vytvořit společnou vizi a sdílenou strategii, kterou pak uvedou do praxe s využitím kreativity a skvělých schopností v projektovém řízení a řízení zdrojů. Klíčem k úspěchu je spolupráce mezi týmy, sdílení znalostí a zdrojů a maximální využití kreativity účastníků. Ve fázi testování se týmy učí nevzdávat se tváří v tvář obtížím a s citem pro detail usilovat o dokonalé provedení.

 

Líbí se vám tento program?  Máte víc místa a víc prostředků? Chcete něco většího a náročnějšího, co všem vyrazí dech? Podívejte se na program Chain Reaction Lifesize

together apartVzdálené - Hybridní - Z více míst

Tato aktivita byla navržena pro týmy tváří v tvář, vzdálené, hybridní a týmy na více místech. Pokud váš tým pracuje z domova, v různých regionálních pobočkách nebo v různých zemích, zeptejte se nás na vzdálenou nebo hybridní verzi této aktivity. Spojte se s námi a zjistěte, jak můžeme přizpůsobit tuto zkušenost vašemu týmu.

Related Testimonial

Co měl náš tým na Chain Reaction nejradši, byla výzva propojit stoly, co je během každodenní práce často velkou výzvou: jak vytvořit dobré spojení s kolegy z jiného oddělení.

Juergen Heise
Lehvoss Group

Vyžádejte si cenu