Strategické myšlení

Identifikování a využití příležitostí, které vedou ke konkurenční výhodě

strategic thinking

Strategické myšlení zahrnuje myšlení a implementaci unikátních obchodních procesů a využívání možností, které vedou ke konkurenční výhodě. Lidé se strategickým myšlením myslí dopředu a dokážou na nejnovější trendy aktivně reagovat. Jsou schopni přijmout riziko, identifikovat a využít příležitosti. Mají schopnost správně vybalancovat svou pozornost mezi každodenní operativní činnosti a dlouhodobější strategické iniciativy. Zajímá je, co se objevuje na všech úrovních organizace a taky je zajímá celkové firemní prostředí. Proaktivně vyhledávají znalosti a zlepšují své dovednosti.

V současném, neustále se měnícím, vysoce konkurenčním obchodním prostředí, mnoho organizací mezi svými vedoucími pracovníky podporuje kolaborativní strategické myšlení. Strategické myšlení týmu vytváří proaktivní diskusi a škálu pohledů na komplexní problémy, vytváří lepší analýzu dlouhotrvajících dopadů rozhodnutí. Kolaborativní kreativní myšlení vedoucích pracovníků může vytvořit kulturu inovace, která jednotlivcům umožňuje dosahovat své cíle s větším úspěchem.


Podívejte se na tento výběr populárních programů.
Potřebujete pomoc při rozhodování? Hledáte něco jiného?

Spojte se s námi

Related Articles