Bean Around The World

Soutěžní hra na téma obchodování s kávou

1.5 - 2 hodin
Uvnitř
Konkurenční/Založené na spolupráci
12 - Neomezené

O nás

Vzpomínáte si na časy, kdy byly jen dva druhy kávy, totiž černá a bílá? Dnes je to komplikovanější, jak je tomu ostatně se vším. Káva je nezbytným doplňkem životního stylu a její spotřebitelé mají na výběr ze stále širší palety příchutí a variant od stále většího počtu konkurenčních značek.

Obchod s kávou je tedy hodně rušná práce. Úspěch v obchodu s kávou, ať už jej provozujete v Keni, v Karibiku, v Brazílii nebo třeba na Borneu, vyžaduje dokonalý přehled o trhu a perfektní služby spolu se schopností reagovat rychle na proměnlivé trendy a měnící se vkus spotřebitelů.

V programu Bean Around the World se z účastníků stanou obchodníci s kávou a jejich úkolem je zajistit dodavatelský řetězec od producenta až po prodej a nakonec až k vrtkavému spotřebiteli. Je to soutěžní hra, která realisticky simuluje práci týmu v podmínkách „nové ekonomiky“ a zaměřuje se na problémy jako krátkodobý úspěch versus dlouhodobá strategie, řízení rizik, win-win jednání, řízení dodavatelů a potřeb zákazníků ve složitém dodavatelském řetězci nebo síla dobrých informací.

Bean Around the World je dynamická obchodní hra povzbuzující logické myšlení, která vdechne energii do jakéhokoli konferenčního programu a přinese nové nápady a přístupy k práci. Přidejte ještě sezení, na kterém hru shrnete a podrobíte analýze, a získáte dokonalý doplněk konference, kterým podpoříte nasazení a zaměření na zákazníka. Konec konců, co může být lepšího než přestávka na kávu?

Výsledky učení

Program musí být pečlivě sestavený tak, aby rozrušil „zákopovou mentalitu“ a přiměl týmy ke vzájemné spolupráci na společném cíli. Účastníci poznají měnící se tržní síly, snaží se budovat dodavatelský řetězec a lépe porozumět požadavkům zákazníků. Program Bean Around the World jasně ukazuje význam shromažďování informací, adaptivního chování a dobré znalosti trhů a obchodu s komoditami. Týmy nakupují a prodávají zboží a snaží se maximalizovat svoje výnosy; mohou si tak vyzkoušet pozici na obou stranách obchodní rovnice.

Related Testimonial

Každý se skvěle bavil. Lidé říkali, jak je Bean Around the World opravdu donutil k spolupráci - to byla nutnost! Nemohli přežít osamotě, opravdu museli pracovat jako tým a aplikovat strategické myšlení, aby uspěli ve hře.

Sab Miller

Vyžádejte si cenu