Management změn

Efektivní management změn vyžaduje odhodlání od všech zůčastněných stran.

managing change in an organisation

Obchodní prostředí se s rostoucí globální konkurencí, která vyžaduje, aby efektivní podniky byly agilní a ve stavu změny, neustále mění. Lídři jsou tedy povinni strategicky tuto změnu plánovat. Kromě toho, jelikož v konečném důsledku dochází ke změně v činnostech zaměstnanců, je nutno hluboce porozumět kultuře, hodnotám společnosti, lidem a chování. Změna nevyhnutelně způsobuje nejistotu a odpor jednotlivců na všech úrovních podniku. Získání pochopení a odhodlání vedoucích pracovníků a klíčových zainteresovaných stran jim umožní přesvědčit se o potřebě změn a podpoře lidí ve svých týmech prostřednictvím procesu změny.

Během procesu změny je pro úspěch rozhodující jasná a praktická komunikace, která je dobře načasovaná a konstantní. Program změn je potřeba neustále přehodnocovat a upravovat. Lidé jsou tvory, které mají rádi zvyky. Důležité je, aby byli chroničtí stěžovatelé umlčeni nebo odstraněni. Odměňování a přiznávání úspěchu týmům a jednotlivcům viditelně posiluje hodnotu přijímání změn a překonává závislost na status quo.

Podívejte se na tento výběr populárních programů.
Potřebujete pomoc při rozhodování? Hledáte něco jiného?

Spojte se s námi

Related Articles