Management týmů

Management pracuje v tandemu s lídry, kterých úlohou je inspirovat lidi směrem k vizi.

managing teams

Manažeři jsou odpovědni za zajištění toho, že vize je efektivně a úspěšně implementovaná. Management pracuje v tandemu s lídry, kterých rolí je inspirovat lidi k tomu, aby pracovali na naplnění vize. Skvělí manažeři ukazují vůdčí schopnosti a autoritu, zatímco vyžadují respekt od svého týmu díky profesionálnímu chování a oddanosti své práci.

Vytvoření skvělého týmu je klíčem k týmovému úspěchu. Je důležité mít jasnou představu o rolích a odpovědnostech, které jsou potřebné, aby tým fungoval efektivně. Taky je neméně důležité identifikovat typy osobností, které se budou na tyto role hodit. Studie ukazují, že mít alespoň jednu analyticky a na proces zaměřenou osobu v týmu je pro týmový úspěch rozhodující. Dobří manažeři znají jednotlivce ve svém týmu a ví, jak každého jednotlivce motivovat, aby efektivně spolupracovali a vytvářeli si pozitivní pracovní vztahy.

Efektivní manažeři udržují se svým týmem dobrou komunikaci, jasně nastavují cíle a termíny. Dávají prostor kreativitě a nekonvenčnímu myšlení, které jsou podporovány povzbuzující zpětnou vazbou. Poslouchají a ptají se. Toto je obzvlášť důležité při managementu vzdálených týmů. Dobří lídři rozeznají oblasti, které napomáhají ke zlepšení a rozvíjejí v rámci týmu prostředí inovace a excelence.

Efektivní team-buildingové programy jsou součástí managementu týmu. Manažeři by měli svému týmu vytvářet příležitosti ke společnému smíchu, hraní a učení. Pečlivě vybrané team-buildingové aktivity můžou členům týmu pomoci k pocitu ocenění a můžou dále rozvíjet pozitivní vztahy v rámci týmu.

Podívejte se na tento výběr populárních programů.
Potřebujete pomoc při rozhodování? Hledáte něco jiného?

Spojte se s námi

Related Articles