Kreativní myšlení

Uvědomování si nových spojení mezi koncepty k proměně našeho vztahu se světem.

creative thinking

Kreativita je definována jako vytváření něčeho nového. Na druhé straně, kreativní myšlení je kognitivní proces, nebo tvorba nápadů, která transformuje náš vztah se světem. Kreativní myšlení nebo myšlení není vytvářením něčeho nového, je to spíše uvědomění si nových spojení mezi existujícími koncepty. To vytváří kreativní myšlení v myslích mnohých. Možná nejsme všichni schopni přijít s tím nejlepším nápadem, no dokážeme pozorovat úkoly, které vykonáváme na denní bázi a přemýšlet nad tím, jak je dělat lépe.

Ve strukturovaném obchodním prostředí, které je zaměřené na plnění úkolů, jsou podstupování rizika, impulzivita a nezávislost viděny ve špatném světle, co často zabraňuje kreativnímu myšlení. Podpora prostředí, které poskytuje možnost a odměňuje spontánnost a improvizaci, je pro kreativní myšlení nutná. Dále jsou procesy, které umožňují posuzování, inovace a realizaci tvůrčích myšlenek v praxi, důležité pro podporu udržitelného tvůrčího prostředí, kde se propagují efektivní myšlenky.

Na druhé straně, aby se zabránilo chaosu, musí být kreativní myšlení vyváženo zachováním stávajícího známého procesu a struktury. Aby bylo efektivní, musí být založeno na společné vizi.

Team-buildingová cvičení, která vyžadují kritické myšlení a řešení problémů v prostředí, které přesahuje tradiční pracovní prostředí, jsou prokazatelně užitečné při tvorbě kreativního myšlení. K tomu, aby tým úspěšně dosáhl svého cíle, jako je konstrukce závodního automobilu F1 z kartonu v rámci strukturovaného rámce pokynů, je týmům poskytnut prostor a svoboda přijít s novými myšlenkami a řešeními otázek a výzev pro dosažení svého cíle tou nejlepší možnou cestou.


Podívejte se na tento výběr populárních programů.
Potřebujete pomoc při rozhodování? Hledáte něco jiného?

Spojte se s námi

Related Articles