Rušení bariér s Chain Reaction

Publikováno 2. 1. 2019 autorem Alexandra Pett

Přehled

Byli jsme požádáni, abychom navrhli a dodali team-buildingové cvičení pro vysoce odhodlanou a inteligentní skupinu 30 lidí. I když šlo o stejnou organizaci, pracovali na dvou místech na opačných stranách světa. Tato geografická propast znamenala, že skupina čelila komunikačním, jazykovým a kulturním bariérám. Setkali se na jednom místě, aby absolvovali přísný týdenní trénink, po kterém následovalo cvičení pro rozvoj týmu. Při zvážení nátury skupiny a požadovaných výstupů byla Chain Reaction Table Top vybrána jako team-buildingová aktivita pro jejich event.

chain reaction table top

Co se v daný den stalo?

Účastníci se při vstupu do místnosti zdáli být skeptičtí, unavení a nezaujatí. Místnost plná sólových hráčů. Zdálo se, že si nejsou jisti, proč se musí zúčastnit. Tento typ reakce je v našem podnikání příliš běžný. Víme, co očekávat. Víme, jak to změnit. Musíme pracovat.

Každému týmu byla představena herní deska, soubor karet s myšlenkami a krabice různých materiálů. Jejich úkolem bylo společně dokázat, že motýl, který mává křídly na jedné straně místnosti, může na druhé straně spustit vichřici...

Skupina byla rozdělena do týmů, které začaly diskutovat o kresbách na kartách a sdílely své nápady. Poté pracovaly na uplatnění dovedností, kreativity a přesnosti při navrhování, sestavování a testování množství jednoduchých mechanismů. Dále každý tým spojil své mechanismy a testoval, zda proudí z jednoho do druhého. Poté připojily své výtvory k výtvorům dalších týmů a opět testovaly. Efektivní komunikace byla klíčovou složkou, která zajistila, že vše šlo podle plánu. Týmy si uvědomily, že pokud by spolupracovaly na nápadech a know-how, mohly by vytvořit lepší výtvor.

A výsledek?

Jak běžel čas, viděli jsme padání bariér, úsměvy a energii. Skupina se opravdu angažovala a dobře komunikovala. Během dvou hodin se lidé spojili jako jeden tým. Dobře spolupracovali a vytvořili komplikovaný řetězový mechanismus, který fungoval na poprvé. Skupina byla nadšená svým výtvorem a zpětnou vazbou, která potvrdila pozitivní dopady, které program měl na každodenní fungování skupiny. Další svědectví o síle zkušenostního učení v uvolněném a zábavném prostředí.

Všechny případové studie