Dodání energie a zaměření pozornosti

Zvyšte čas udržení pozornosti a zapojení a získejte z konference či mítingu co nejvíce.

focus attention

Pro většinu lidí je náročné se soustředit bez toho, aby je něco vyrušovalo. Lidé, kteří dokážou udržet svou pozornost po delší časové období, dosahují lepší skóre při kognitivních výzvách než ti, kteří pozornost neudrží. Tak jako při fyzickém cvičení, i mysl lze posilovat pro delší udržení pozornosti a během pravidelných mentálních cvičení.

Fyzická aktivita taky hraje rozhodující roli při okysličování mozku, co vede k lepší pozornosti. Průzkum ukazuje, že pracovní produktivita a pozornost věnována úkolům se s pravidelným fyzickým cvičením výrazně zvýší. Jeho benefity jsou ještě zvýšeny, pokud je cvičení vykonáváno s ostatními lidmi. Účast na programu budování kvalitního života může pomoci při rozvoji konzistentních týmových vazeb.

Fyzický pohyb nebo změna tempa hrají důležitou roli při tom, abychom na mítingu či konferenci zůstali plní energie a soustředění. Studie taky ukazují, že po dokonce i mírné fyzické aktivitě se schopnost řešit problémy, paměť a pozornost okamžite zlepšují. Bystří plánovači mítingů a konferencí jsou si plně vědomi rozhodující role doplňujících energizujících aktivit pro udržení soustředění delegátů a dosáhnutí cílů konference. Energizéry jako krátke hudební a rytmické aktivity přinášejí úplnou změnu rytmu, povzbuzení a dodávají energii. Aktivity zaměřené na kvalitu života okysličují svaly a mozek a přinášejí novou energii a soustředění.


Podívejte se na tento výběr populárních programů.
Potřebujete pomoc při rozhodování? Hledáte něco jiného?

Spojte se s námi

Related Articles