Zdravější, šťastnější, harmoničtější a produktivnější týmy

Publikováno 3. 6. 2019 autorem Guy Baker

Fyzické, duševní, finanční, duchovní a emocionální zdraví jsou důležité pro zapojení, udržení a výkonnost zaměstnanců. Mohou také vést k soudržnosti týmu a celkové produktivitě. Četné studie ukazují přímou souvislost mezi blahobytem zaměstnanců a sníženou absencí.

Firemní strategie blahobytu se dnes nesoustředí pouze na „zdraví a bezpečnost“, ale zahrnují také programy, které řeší sociální spojení a emocionální zdraví. Rostoucí počet podniků rozšiřuje své strategie blahobytu zaměstnanců ještě dále, aby zahrnovaly flexibilní pracovní dobu, práci z domova a dokonce i péči o děti.

Blahobyt na pracovišti začíná rozvíjením kultury zdraví s důslednou a častou komunikací, která vzdělává zaměstnance s důvěrou a upřímností. Lídři musí být oddáni věci a vystupovat jako vzory. Fyzické prostředí a sítě sociální podpory by měly být navrženy tak, aby podporovaly blahobyt. Team-buildingové programy jsou osvědčenou součástí efektivní korporání strategie blahobytu.

orchestrate

Hudba pro blahobyt

Zapojení se do hudby, ať už naslouchání, učení nebo hraní, ve společnosti druhých vede k vyšší subjektivní pohodě. Hudba hraje rozhodující roli v emocionální regulaci a rozvíjení pocitů jednoty ve skupině. Energizéry jako krátké, ostré hudební a rytmické aktivity přinášejí naprostou změnu tempa, jsou osvěžující a energizující.

V team-buildingových hudebních aktivitách účastníci hrají na nástroje nebo společně zpívají. Hudební programy sahají od orchestrálních kousků, world music, přes Haka, beatbox a daft punk. Tyto aktivity, které prokazatelně zlepšují neuroplasticitu a učení, zvednou náladu a sjednotí skupinu. S trochou pomoci, chytrými technikami a spoluprací jako skupina může být hudba prováděna na vyšší úrovni, než je očekávání všech zúčastněných.

toy factory

Dávání pro blahobyt

Dávat je tak silné pro osobu, která dává, jako i pro osobu, která příjímá. To se nejen říká, ale je to podpořeno i vědeckým faktem. Když pomáháme druhým, naše mozky uvolňují oxytocin, serotonin a dopamin. Tyto hormony podporující náladu působí proti účinku stresového hormonu, kortizolu, což vede k pozitivnímu účinku na duševní zdraví a pohodu osoby, která dává. Kolaborativní team-buildingové aktivity, které jsou určeny k rozvoji měkkých dovedností, které podporují pomoc a práci s ostatními, mají proto další výhodu v zlepšení nálady a snížení stresu.

Dávání jako skupina, nikoli jako jednotlivec, vede k největším pocitům štěstí. Sociální spojení a společná zkušenost pomáhají v přeměně štědrého chování na pozitivní pocity dárce. Dávání jako skupina navíc umožňuje větší dopad, než by člověk dosáhl sám o sobě a taky větší pocit úspěchu.

CSR team-buildingové aktivity jsou určeny nejen pro rozvoj základních měkkých dovedností, ale také pro dobrou věc. Mezi příklady patří stavba kol, tvorba hraček nebo získávání finančních prostředků prostřednictvím účasti na zábavných a poutavých týmových aktivitách. Zapojení zaměstnanců do výběru místní dobročinné organizace nebo vybírání dobré věci prostřednictvím organizace, jako je B1G1, podporuje závazek k projektu a aktivitu.

meditainment

Všímavost pro blahobyt

Všímavost je duševní stav dosažený zaměřením vědomí na současný okamžik a zároveň klidným poznáváním a přijímáním vlastních pocitů, myšlenek a tělesných pocitů. Všímavost byla prokázána jako pomoc při zmírnění stresu, snížení krevního tlaku, snížení chronické bolesti a zlepšení spánku. Lidé, kteří praktikují pravidelnou meditaci tohoto typu, uvádějí, že se cítí klidnější, méně stresovaní a schopni se lépe vyrovnat s náročnými situacemi.

Pro většinu lidí je obtížné soustředit se, aniž by se rozptylovali. Stejně jako stavba těla, i mysl může být posílena pro lepší pozornost přes pravidelné duševní cvičení. Pravidelná meditační praxe ukázala, že zahušťuje oblast mozku zodpovědnou za paměť a učení. Meditace také zvyšuje pozornost a soustředění.

Vedené meditace všímavosti jako přestávka na konferenci nebo workshopu uvolňují a zlepšují koncentraci a výsledky učení.

giving for wellbeing

Pokud má výzkum pravdu, podniky, které se zaměřují na blahobyt svých zaměstnanců, rozvíjejí kulturu blahobytu na pracovišti a zavádějí agilní strategie, které zaměstnanci indikovali, budou těžit z výhod zdravějších, šťastnějších, harmoničtějších a produktivnějších týmů.


Guy Baker

Zakládající ředitel Catalyst Global

Guy si představil tvorbu a vývoj team-buildingových konceptů, a pak se rozhodl přesvědčit svět o jejich benefitech.

Všechny články

Recommended Reading