Kulturní změna/Prozkoumávání hodnot

Dobře navržené týmové aktivity jsou skvělým způsobem, jak vbudovat korporátní kulturu do organizace

Mise, hodnoty a kultura: tyto 3 obchodní základy se často pletou:

Vize nebo mise je zastřešující odůvodnění existence společnosti.

Hodnoty, na druhé straně, nastavují rámec byznysu a definují, jaká by měla být kultura. Příklad vyjádření hodnot je, "Zdraví a dobrý život lidí v našem byznysu jsou důležité."

Firemní kultura je manifestací firemních hodnot. Je to sbírka toho, jak jak by se věci v byznysu měli dělat. Firemní kulturu můžete pochopit posloucháním toho, co se říká o tom, jak se lidi chovají v dané společnosti. „Lidé neobědvají na svých stolech“ nebo „Lidé nedělají přesčasy“ nebo „Lidé si berou pravidelnou dovolenou."

Kulturní změna nebo transformace je rozhodnutím změnit současný způsob, jakým lidé dělají věci v podnikání buď z důvodu nutnosti, nebo touhy chytnout se vnímaných příležitostí. Podniky se běžně soustředí na jeden aspekt, jako je zlepšení inovací nebo angažovanosti, nebo se můžou zaměřit na jednu část podniku, jako jsou vedoucí pracovníci nebo prodejní tým. Proto je klíčové, aby byla pochopena současná firemní kultura. Společnosti často zaměstnávají externí konzultanty, kteří používají různé nástroje pro shromažďování informací o podnikové kultuře z fokusních skupin, průzkumů, rozhovorů s vrcholovým managementem apod. Tyto informace se shromažďují a porovnávají, a pak se učiní klíčové iniciativy, jejichž cílem je změnit některé prvky a udržet ostatní. Tento proces často vede podniky k otázce, zda skutečně potřebují kulturní přeměnu celého podniku nebo zda se jedná pouze o určité týmy nebo prvky, které je potřeba změnit. Jakmile se identifikuje, může být vhodné vzít si nějaký čas na změnu chování určitých týmů, jednotlivců nebo organizace samotné. Vedoucí představitelé, kteří nesmějí pouze podporovat změnu, ale ve své činnosti i projevovat novou kulturu, hrají rozhodující roli v jejím úspěchu. Kulturní změna je pochopitelně pomalý proces, protože se někteří lidé přizpůsobují změnám pomaleji než jiní, nicméně každý musí cítit pocit inkluzivity; jasná znalost toho, proč a čeho se snaží dosáhnout a časového rámce, v němž se toho dosáhne. Teambuildingové aktivity mohou hrát zásadní roli v procesu kulturní transformace. Ať už se provádí na pracovišti nebo mimo něj, výzkum ukazuje, že se správným teambuildingovým programem se lidé uvolní, co je skvělý čas na to, zjistit jejich názory na současnou firemní kulturu a využit zkušenostní výuky k výcviku v otázkách aspektů nových kulturních hodnot.

Podívejte se na tento výběr populárních programů.
Potřebujete pomoc při rozhodování? Hledáte něco jiného?

Spojte se s námi

Related Articles