peak performance planning

Flexibilní plánování pro Peak Performance

Publikováno 6. 2. 2017 autorem Guy Baker

K dosáhnutí jakéhokoliv cíle potřebují týmy strategii, tak jako i plán, pomocí kterého strategii implementovat - bez ohledu na to, jak formální je. No i ten nejlépe vytvořený plán může bránit týmovému úspěchu, pokud neumožňuje flexibilitu ve světle měnícího se prostředí, nečekaných situací a různých potřeb členů týmu.

Peak Performance, nejnovější inovativní nástroj zkušenostního učení od Catalyst Global, využívá simulovanou Mount Everest expedici k tomu, aby učil týmy, jak vytvářet plány, které je možné implementovat, aby efektivně fungovali v měnících se situacích.

Plánování neočekávaného

Zatímco firemní prostředí a horské turistiky se můžou zdát být na hony vzdáleny, mnoho způsobů, jakými týmy musí spolupracovat, aby byly úspěšné, je v obou kontextech stejné.

Při horolezectví je mnoho částí plánů pevně daných, zatímco určité části musí být ponechány flexibilní. Povětrnostní podmínky se rychle mění. Klienti, kteří mají rozsáhlé zkušenosti a kondici, můžou selhat ve vyšších nadmořských výškách. Nacvičování rozsáhlých “co kdyby” scénářů ještě dlouho před cestou na kopec může lezecké týmy připravit na neočekávané.

Vyšli jsme na ten kopec se skvělým plánem, elegantním plánem,” David Finlay Breashears, Americký horolezec, byl citován v Leadership: Leadership Lessons from Survivors, 2006.

Dobrý plán vás dělá hbitým, ne zaseknutým. Náš nám dává možnostik vyjednávání.”

V byznysu je taky rozhodující flexibilita za účelem kalibrace projektu a hodnocení projektu v průběhu jeho konání a upravování pravidel a požadavek. Jestli se týmy stanou příliš zakořeněnými v plánu, stávají se náchylnými k tomu, že budou neschopni efektivně odpovídat na změny v obchodním prostředí. Předčasně vytvořené škály různých scénářů umožňují týmům adaptovat se na měnící se okolnosti praktickým způsobem, vidět to, co stojí v cestě nebo co musí být uspořádáno, aby se zjednodušil proces řešení problémů a aby byl viditelný pokrok.

Vyrovnaný přístup k plánování

V byznysu, jako i v horolezectví, je rozhodující identifikovat kroky, které jsou potřebné k pokroku. Navržení měřitelných, časově ohraničených činností a mezníků jsou klíčem k úspěchu jakéhokoliv projektu, no zaseknutí se na detailech může taky zkřížit cestu požadované činnosti ve smyslu nepředvidatelných problémů, zatřást s týmovou morálkou a nakonec ohrozit pokrok směrem ke společnému cíli.

Při přípravě na vylezení Everestu zabere plánování a trénink měsíce, někdy roky: musí být vybráni ti správní lidé s požadovanými znalostmi a dovednostmi, horolezci se musí připravovat fyzicky, musí být provedeno finanční plánování, musí být zajištěno a přesunuto to správné zařízení a plány a itineráře expedice musí být založeny na rozsáhlém průzkumu. Pak, když se na kopci změní povětrnostní podmínky, nebo se objeví zranění, zlomené či ztracené vybavení nebo jiné překážky, je možné vytáhnout itinerář pro výjimečné případy. Tým se musí spojit, aby tyto překážky rozeznal, efektivně komunikoval, zůstal klidný a pozitivní a nakonec problém vyřešil podle plánu pro výjimečné situace.

Musíme lézt podle harmonogramu kopce, ne našeho,” řekl Breashears

V obchodním prostředí dají měnící se podmínky málokdy do stávky lidský život, no nejsou o nic méně ohrožující pro konečný úspěch dosažení celkového cíle týmu.

Peak Performance zábavným a zajímavým způsobem staví účastníky do situace, která vyžaduje od týmů kvalitní plánování a komunikaci, zatímco požaduje flexibilitu plánu pomocí porozumění a zvážení spousty situačních změn, které můžou způsobit možné problémy. Účastníci si díky Peak Performance uvědomí důležitost flexibilního plánování pro úspěch.

Guy Baker

Zakládající ředitel Catalyst Global

Guy si představil tvorbu a vývoj team-buildingových konceptů, a pak se rozhodl přesvědčit svět o jejich benefitech.

Všechny články

Recommended Reading