leadership skills inspiration

Co dělá skvělého lídra?

Publikováno 17. 1. 2017 autorem Guy Baker

Jako generálního ředitele největší světové teambuildingové sítě se mě často ptají, co dělá skvělého lídra. Existuje typický seznam, který zahrnuje silné zaměření na výsledky, schopnost rozvinout efektivní strategie a plány – a zajistit, že jsou tyto plány provedeny, rozhodnost v těžkých situacích, schopnost mít jasný a pevný postoj v komunikaci těchto rozhodnutí, odpovědnost za výkon týmu a schopnost zvládat neúspěchy s klidnou logikou. Seznam pokračuje ještě dál.

Pro mě je však znakem skvělého lídra schopnost inspirovat. Neměl snad každý z nás ve škole učitele, který měl takové nadšení pro svůj předmět, že z učení udělal zábavu? Nemá snad každý z nás někoho, ke komu vzhlíží, kdo navrhl, vytvořil či udělal výjimečné věci, často za hranicemi představivosti toho, co je možné? Co je na těchto lidech právě tím, co je dělá tak inspirativními?

Strávil jsem hodně času čtením o životech skvělých objevitelů – lidech, kterých vlastní vášeň mě inspirovala k tomu, abych v průběhu let uskutečňoval své vlastní vzrušující dobrodružství: expedice na kajaku, první splav po Bílém Nilu, kajakování na moři z australské pevniny do Tasmánie, pokus o výstup na vrchol Amadablam, abych zmínil alespoň pár z nich. Tyto zážitky byly podstatné pro rozvoj mých vlastních vůdčích schopností.

Samozřejmě není vždycky praktické či možné, aby pro rozvinutí svých vůdčích schopností lidé vyrazili na výlet na Mount Everest nebo se vybrali na polární expedici. To však neznamená, že by benefity zkušenostního učení měly zůstat nepovšimnuty. S tímto na mysli jsem se asi před 3 lety rozhodl, že vytvořím učební nástroj, který bude efektivně rozvíjet vůdčí schopnosti. Výsledkem této práce je nedávno spuštěná teambuildingová a tréninková hra od Catalyst Global, Peak Performance - interaktivní obchodní hra, ve které týmy převezmou roli lídra expedice na 20-denním výstupu na vrchol Mount Everestu a mají se bezpečně vrátit do základního tábora. Hra účastníkům umožňuje prožít z první ruky inspiraci a náboj, které jsou potřebné k tomu, aby byl člověk skvělým lídrem.

Vášeň pohání touhu po více znalostech

Vášniví lídři mají rozsáhlé znalosti, nabízejí dobře informované názory a řešení, když je to potřeba. Jejich znalosti jim umožňují zvážit všechny uhly pohledu – každou možnou alternativu a její vliv a zajistit efektivní rozvoj skvělých nápadů, inspirativních vizí a dobře promyšlené strategie. Skvělí lídři využívají tuto vizi a strategii k motivování a vedení efektivní činnosti. Požadováním toho, aby tým absorboval znalosti a aplikoval je v rozvoji životaschopné strategie, dělá Peak Performance přesně tohle.

Entusiasmus povzbuzuje komunikaci

Vášeň a vzrušení povzbuzují lidi k tomu, aby komunikovali s těmi kolem nich, a motivují ostatní, aby se k tomuto procesu připojili. Navíc vášeň a znalosti přispívají k pozitivnímu postoji a pomáhají rozvíjet sebedůvěru lidí - sebedůvěru, která je nakažlivá. Peak Performance dává odpovědnost na jednotlivce, pro rozvinutí vědomostí v konkrétním vybraném aspektu hry a pro efektivní komunikaci vědomosti s týmem.

Vysoké, no dosažitelné standardy efektivních lídrů

Inspirativní lídři staví před lidi výzvy tím, že nastavují vysoké, no dosažitelné standardy pro svůj tým. Vedou ho tak, že mu poskytují trénink a podporu, potřebné pro dosahování definovaných cílů a zajištění, že jsou jejich lidé dobře obeznámeni s jasnými plány a jsou dostatečně vybaveni, aby tyto plány dokázali uskutečnit. Stejně tak jim důvěra lídrů a přesvědčení o schopnostech jejich týmu umožňuje dát těm, které kolem sebe mají, volnost k dosažení cíle.

Peak Performance poskytuje znalosti a zkušenosti pro rozvoj expertů napříč různými oblastmi. Když to všechno spojíme, lídr týmu zajišťuje, že všichni kolem mají možnost realizovat svůj potenciál a jsou schopni naplnit zamýšlené cíle.

Inspirativní Peak Performance jako lídři naší vlastní domény

Když investujeme a využíváme naše specifické oblasti vášně, zájmu a odbornosti, umožňujeme si být lídry ve svých vlastních oblastech. Doufám, že Peak Performance zanechá v lidech posílené poznání rolí, které mají, a navíc inspiraci a vášeň uplatnit jejich unikátní schopnosti a talenty ve svém týmu.

Guy Baker

Zakládající ředitel Catalyst Global

Guy si představil tvorbu a vývoj team-buildingových konceptů, a pak se rozhodl přesvědčit svět o jejich benefitech.

Všechny články

Recommended Reading