Singapore 2010 youth olympic games

Teambuilding v olympijském duchu v Singapuru

Publikováno 20. 8. 2010

S velkým smyslem pro odpovědnost vůči společnosti sponzorovala firma Asia Ability týmovou aktivitu Beatswork, kde se mohli setkat mladí atleti.

14. října 2010 se v Singapuru konala první olympiáda pro mládež, na kterou přijelo více než 300 000 diváků a kde bylo k vidění 26 disciplín a řada vzdělávacích programů na celkem 18 soutěžních místech.

Společnost Asia Ability je hrdá, že se na této prestižní akci mohla podílet! Uspořádala sérii programů BeatsWork pro sportovce v olympijské vesnici a několik akcí pro pobavení diváků. Program Beatswork v olympijské vesnici byl upraven na míru situace a zdůrazňoval setkání nejrůznějších kultur v duchu olympijských ideálů. Na jednu z akcí dorazil i Jacques Rogge a rád se na chvíli přidal!

Celkem tu společně bubnovalo asi 2000 lidí.

Všechny případové studie