Young people with black hair laughing and smiling after participating in Catalyst team building program Beatswork

Bezodpadový team-building

Publikováno 3. 4. 2017

Hong Kongská kancelář popřední celosvětové organizace - Světový fond na ochranu přírody - WWF, se účastní na nízkých emisích uhlíku a kompletně opětovně využitelném BeatsWork hudebním extravaganza programu na hudební farmě v Hong Kongu. S více než sto účastníky to byl opravdu team-building velkých muzikálních rozměrů!

Co se stalo?

Skupina byla rozdělena do menších tímů po přibližně čtyřiceti účastnících a procházela sérií cvičení rytmů tleskáním a pohybem. Dále přichází cvičení s reálnými nástroji jako jsou velké bubny, tamburiny, agogobells, kravské zvonce a rumba koule. Tým se učí různé vrstvy rytmů jako jeden tým a pak se rozdělí do svých hudebních skupin, aby tyto trénovaly svůj specifický beat a udělaly jej perfektním.

Když si hudební skupiny perfektně nacvičí svou část, týmy s různými nástroji se spojí a náš tým je provede celým hudebním procesem!

Nakonec se celá organizace přeskupí a promění na velkou samba kapelu, kde je hudba energizující, lákavá a inspirativní.

Výsledky

Překvapivě nešlo jen o snůšku nesourodých zvuků, WWF nabídla komplexní explozivní hudební extravaganzu! Účastníci si uvědomili, že dokonce i když nemáte rytmus, s dostatkem tréninku a podporou týmu se úspěšně dostanete tam, kam potřebujete. Síla společně hrané hudby a zvuku beatů vytvoří v této nezapomenutelné sdílené zkušenosti ducha jednoty.

Co je nejlepší, nástroje jsou znovu použitelné, a tak nevzniká žádný odpad a není potřebná žádná recyklace.

Všechny případové studie