Sun Life se zaměřuje na zákaznický servis

Publikováno 3. 7. 2017

Popřední společnost v oblasti poskytování finanních služeb, Sun Life, hledala team-buildingovou aktivitu, která by zvýraznila služby zákazníkům. Byla vybrána team-buildingová aktivita od Catalyst, Bridging the Divide, kde jsou týmy dodavateli a zákazníky současně. Aby byla komplexnost programu zvýšena, týmy mohly během návrhu a stavby obrovského vysunutého kruhového mostu komunikovat se svými zákazníky pouze přes konferenční hovor a e-mail.

Co se v daný den stalo?

Týmy dostaly přidělenou konkrétní část mostu. Také dostaly návody, materiály a nástroje potřebné k jejich stavbě. Různé úkoly a zdroje byly rychle rozděleny tak, aby se zajistilo, že je stavební plán jasně definován.

Týmy komunikovaly své plány a spolupracovaly na stavbě souvisejících částí mostu tak, aby zajistily, že všechny strany sedí - nejednoduchý úkol, protože most byl naschvál navržen se zatáčkami a převýšeními! Týmy plně využily konferenční hovor a e-mail jako komunikační nástroje pro výměnu dat a objasnění a verifikaci informací.

Jak se blížil termín odevzdání, týmy pospíchaly ověřit poslední detaily a přidaly závěrečné maličkosti na svou část mostu. V čase doručení týmy přinesly dokončené části svému "zákazníkovi", který ověřil, že byly postaveny podle plánu. Vzrušení nastalo, když daly svůj společný most dohromady a dobře se zasmály, když některé z částí vyšly jinak, než si představovaly.

Závěr

Po krátkém debrífingu ke sdílení zkušeností a klíčových poznatků z odpoledních aktivit, se týmy vrátily do místnosti, aby otestovaly strukturu mostu. CEO v Sun Life se zhostil dálkového ovládání auta. Za povzbuzování delegátů toto auto úspěšně prošlo celým mostem, což zanechalo úsměv na obličeji u všech účastníků.

Tato aktivita podpořila potřebu mít "Can-do" přístup ke klientům, jakož i objasňovat a ověřovat pravidelně tak, aby splnily jejich specifické požadavky. Celý event ukázal, co může být dosaženo díky spolupráci vstříc společnému cíli, a delegáti si zapózovali na skupinové fotce s jejich nádherným kruhovým mostem.

Všechny případové studie