Bridging The Divide

Týmová spolupráce na stavbě mostu

1 - 3 hodin
Uvnitř a venku
Založené na spolupráci
24 - Neomezené

O nás

Program Bridging the Divide je působivá teambuildingová aktivita, která od týmů vyžaduje nasazení chytrého projektového řízení a řízení vztahů se zákazníky; jejich úkolem je postavit most podle specifikací zákazníků, a to i přes omezené zdroje, komunikační překážky a striktní časový limit. Most musí být zároveň dostatečně velký, pevný a stabilní, aby přes něj mohlo bezpečně přejet velké auto na dálkové ovládání.

Každý tým může svůj most navrhnout, ozdobit a označit logem podle svých kreativních možností, přičemž nejkreativnější technické řešení, nejlepší výzdoba, nejefektivnější využití zdrojů apod. získá ocenění.

Zlatým hřebem programu je sestavení mostů jednotlivých týmů do jednoho velkého firemního mostu; týmy pak uvidí, že nejde jen o to postavit vlastní most, ale že také hrají klíčovou roli v úspěchu celé společnosti.

Vše vyvrcholí jízdou auta na dálkové ovládání přes celý velký most.

Zábavná, strhující a praktická akce nabízející přiléhavé metafory – všechna oddělení organizace usilují o plnění svých vlastních cílů, ale zároveň hrají klíčovou roli při dosahování cílů organizace jako celku. Úsilí VŠECH týmů je pak doslova propojeno dohromady v působivém programu Power of One.

Výsledky učení

Jde o náročnou aktivitu, kde každý tým je zároveň dodavatelem i zákazníkem.  Konečný cíl závisí jedině na spolupráci a úspěch vyžaduje neustálé řízení vztahů se zákazníky a porozumění zásadním účinkům dobré nebo naopak špatné komunikace.

Výsledky společenské odpovědnosti podniku

Program Bridging the Divide lze upravit tak, že každý tým bude prezentovat svoji část mostu jako prostředek pro postranní poselství o udržitelném rozvoji.

Dosažení konečného cíle vyžaduje, aby týmy sdílely zdroje, minimalizovaly zbytečné cesty, řídily svůj rozpočet a v maximální možné míře využívaly recyklovatelných materiálů. Jde o způsob, jak lépe porozumět dopadům jakéhokoli projektu na životní prostředí a také očekáváním různých zainteresovaných stran.

 

Related Testimonial

Týmy odstartovaly s navrhováním mostu. Spojovaly se mezi sebou navzájem, aby odhalily, kdo jsou jejich dodavatelé a zákazníci, a pak se pustily do samotné konstrukce komponentů mostu. Všichni dosáhly úžasných výsledků. Výrazně to předčilo naše očekávání – komplexní a odměňující team-buildingová aktivita.

Unilever

Vyžádejte si cenu