Vzájemná kooperace napříč útvary

Lidé s různými funkčními expertizami pracují na společném cíli.

	cross functional cooperation

Vícero společností podporuje spolupráci napříč útvary a dokonce strukturují své společnosti kolem takovýchto týmů. V minulosti byly funkce prováděny izolovaně. Teď, s potřebou firem být agilní a dělat strategická rozhodnutí v komplexním prostředí, požadavek na zaměstnance komunikovat a spolupracovat za účelem pomoci hladké integraci nových systémů a procesů se stal povinností. Spolupráce napříč útvary se navíc doporučuje jako způsob zvládání a zabraňování konfliktům, které se můžou díky změně vyskytnout.

Když se spojí jedinci s různorodými styly práce a funkcemi, výsledky můžou být inovativní a dokážou měnit věci. Průzkum však ukazuje, že navzdory nepopíratelným pozitivním efektům je množství týmů, založených na spolupráci napříč útvary, nefunkčních. Je nevyhnutné, aby byla zadefinována jasná hierarchie a aby byly všemi pochopeny pravidla zapojení a komunikace. Vedoucí pracovníci musí jasně chápat rozdíl mezi kooperací a kolaborací. Musí být vytvořena kultura sdílení, a to tak, že se odloží čas na kolaboraci, který se využije na domluvených schůzích, aby se ji jednotlivci naučili vykonávat dobře a aby ji vnímali jako normu a uvědomovali si její hodnotu. Podporujte sdílení příběhů - jak úspěšných, tak i neúspěšných, s transparentností. Vyhýbejte se hromadění informací vytvořením platformy pro sdílení vědomostí, která podporuje dokumentaci formálních i neformálních nápadů.

Zkušenostní obchodní hry a team-buildingové aktivity, které se zaměřují na kolaboraci mezi útvary, můžou výrazně pomoci jako metafora pro kooperativní pracovní praktiky. Team-buildingová cvičení, která podporují vytváření týmových vazeb a sítí, můžou taky hrát rozhodující roli při odstraňování bariér.


Podívejte se na tento výběr populárních programů.
Potřebujete pomoc při rozhodování? Hledáte něco jiného?

Spojte se s námi

Related Articles