Poslání, vize a hodnoty

Publikováno 28. 2. 2014

Významná mezinárodní maloobchodní společnost oslovila našeho partnera, společnost Team Building Asia, aby uspořádala celodenní program u příležitosti oslav zavedení nové mise, vize a hodnot mezi svými zaměstnanci.

140 účastníků dostalo soubor plánků, podle kterých měli narýsovat, vyznačit a vyřezat velké kartonové díly, z nichž bylo možné složit čtyři stejné tvary. Tyto tvary tvoří puzzle, z něhož lze postavit pyramidu ve skutečné velikosti.

Účastníci se rozdělili do 24 malých týmů, rozdělili si role a prostředky a rychle se pustili do stavby pyramidy. Poté byly jednotlivé pyramidy propojeny s ostatními pomocí osmistěnu. Tento úkol vyžadoval spolupráci mezi sousedními týmy a představoval tak platformu pro propojení prostředků a dovedností.

Nově spojené tvary vytvořily mnohem větší pyramidu o třech úrovních, která ztělesňovala spolupráci celé organizace. Týmy č. 12 až 24 budovaly základnu, zatímco týmy č. 5 až 11 měly na starosti střední část a týmy č. 1 až 4 vytvořili špičku pyramidy.

Celá obrovská instalace pak byla vyzdobena popisy nového poslání, vize a hodnot společnosti, aby si je všichni účastníci lépe vštípili a vzali je za své. Stejně jako při stavbě pyramidy, která vyžadovala týmovou spolupráci a sdílení prostředků, může firma dosáhnout úspěchu díky uplatňování svého poslání, vize a hodnot na úrovni jednotlivců, týmů i organizační struktury, jak právě ukázala hotová pyramida.

Program Flat Out Pyramids je vzrušující a zábavná teambuildingová aktivita, která umožňuje skutečné soustředění na dané téma a která vštípila našim lidem novou firemní vizi a posláníAnthony Sutcliffe, Director of Global Sourcing, Kingfisher Asia Limited.

Teambuildingová aktivita Flat Out Pyramids

Všechny případové studie