Kolaborativní a inovativní výzva pro Dunnhumby

Publikováno 1. 6. 2019

Každoroční schůze Dunnhumby se konala ve dnech 9. - 11. listopadu 2018 v Crowne Plaza, Jaipur, Indie. Byla to jediná příležitost v průběhu roku, kdy se sešel celý tým. Vedoucí tým v Dunnhumby hledal vzrušující, nezapomenutelný koncept, který by umožnil, aby se zaměstnanci cítili propojeni navzájem i s organizací. Společnost dfrens, přední team-buildingová společnost v Indii a exkluzivní držitel licence Catalyst Global pro tento region, byla vyzvána, aby vyvinula a dodala zkušenostní aktivitu, která by se zaměřila na klíčové cíle společnosti Dunnhumby.

Cíle ve zkratce

  • Týmová práce
  • Spolupráce napříč hierarchií
  • Vzájemný respekt
  • Podnikatelský duch
  • Kolektivní kreativní myšlení
  • Rozvoj kolaborativní strategie
  • Skupinová tvorba rozhodnutí
  • Týmová dynamika

 Dunnhumby Food Truck Challenge

V ten den

Ve slunečném odpoledni 10. listopadu, na trávnících Crowne Plaza Jaipur, v týmech po 20 členů, se 300 účastníků zapojilo do team-buildingové aktivity "Food Truck Challenge", konceptu, který je založen na jednom z nejrychleji rostoucích nových obchodních konceptů.

Týmům byla předána obálka s úplným stručným popisem toho, co se od nich očekává jako od podnikatelů ve Food Trucku. Ten zahrnoval danou hlavní ingredienci, čas, kdy bude jídlo podáváno, umístění vozu a profil zákazníků.

 Dunnhumby Food Truck Challenge

S pouze 45 minutami na vypracování strategie musely týmy připravit své podnikání od nuly. S popsanými akcemi a definovanými rolemi a odpovědnostmi se týmy rozdělily do pracovních skupin. Někteří stavěli a navrhovali food truck a jiní formulovali a realizovali marketingový plán. Když se spíž otevřela, kuchaři se náhlili pro potřebné ingredience a začali pracovat na přípravě pokrmů.

V posledních 45 minutách eventu týmy prezentovaly své pokrmy spolu se shrnutím marketingu a propagace značky. Rozhodčí oznámili vítěze napříč řadou kritérií.

 Dunnhumby Food Truck Challenge

Výsledek

Celá aktivita byla oslavována jako obrovský úspěch a účastníci se zapojili do celého procesu. Event povzbudil účastníky, aby přemýšleli nekonvenčně a pochopili význam inovací a kreativity, což bylo jasně prokázáno v rozmanitosti prezentovaného jídla. Naučili se praktikovat plánování a strategizaci jako tým, rozhodovat o nabídce a prezentovat konečné body rozhodčím.

 Dunnhumby Food Truck Challenge

Koncept Food Truck pomohl spojit účastníky a informovat o skutečném duchu spolupráce organizace. Aktivita vyžadovala, aby lidé pracovali společně v týmech, záviseli na sobě prostřednictvím řady úkolů, včetně přidělování zdrojů, přidělování odpovědností, sdílení informací a osvědčených postupů a zaměřování se na společný cíl. Také účastníkům pomohl uvědomit si rozsah toho, čeho mohou dosáhnout, pokud budou spolupracovat. Aktivita v nich nakonec zanechala pocit úspěchu, hrdosti a sounáležitosti.

Všechny případové studie