Food Truck Challenge

Od vizualizace k provedení!

2 - 3 hodin
Venku
Konkurenční
16 - Neomezené

O nás

Každý tým je informován o základní ingredienci, místě, typu klientely a době provozu Food Trucku. S touto informací jsou povinni zvážit každý aspekt podnikání, včetně značky, typického jídla, příloh, prezentace potravin a cen. Čas plánování začíná, týmy vytvářejí strategie a rozdělují odpovědnosti. Pak se dostanou k činnosti, která vytvoří jejich skutečný Food Truck. Je čas! Týmy předloží mistrovi šéfkuchaři své typické jídlo. Mezitím rozhodovací komise rozhoduje o tom, který je ten nejlepší food truck.

Výsledky učení

Food Truck je kolaborativní aktivita, která pomáhá zaměstnancům učit se a zlepšovat jejich schopnost pracovat jako tým, efektivní komunikaci a časový management. Počet a rozmanitost úkolů, které musí být dokončeny, vybízí účastníky, aby si uvědomili důležitost plánování a organizace. Pomáhá jednotlivcům rozpoznat jejich silné stránky a odpovídat za úkoly, které jim byly přiděleny, s vědomím důležitosti jejich role v celkové misi.

Related Testimonial

Food Truck byl velký úspěch. Všichni se zapojili do celé aktivity. Týmy uvedly, jak jim sdílení osvědčených postupů a inovačního myšlení během činnosti pomohlo být lepší.

Dunnhumby

Vyžádejte si cenu