Výroční schůze

Publikováno 20. 1. 2014

Zadání znělo uspořádat výroční schůzi společnosti NetJets takovým způsobem, aby se navázalo na dosud používané efektivní procesy, ale zároveň s novou dimenzí nasazení a energie pro budování vnitřních vztahů mezi zaměstnanci a místním vedením.

Stručný úvod

Cílem bylo pomoci společnosti NetJets uspořádat její výroční schůzi (která tradičně spočívala v denním programu plném prezentací o stavu, strategiích a plánech firmy) takovou formou, která by napomohla dalšímu uplatňování dosavadních efektivních procesů, ale zároveň dodala novou dimenzi nasazení a energie pro další rozvoj vnitřních vztahů mezi zaměstnanci a místním vedením. Cílem toho všeho bylo pozvednout úroveň služeb „interním zákazníkům“ a v důsledku toho i dále zlepšit služby zákazníkům „externím“. Tématem akce bylo „Zumbido“, což portugalsky znamená „ruch“.

Po schůzkách a konzultacích s několika členy nejvyššího vedení organizace následovala komentovaná prohlídka její centrály v Lisabonu a po ní vlastní dvoudenní akce.

Agenda

Agenda konference byla již skoro přeplněná prezentacemi různých významných pracovníků společnosti, takže jsme měli k dispozici jen omezené časové intervaly; právě to nám ale poskytlo příležitost pojmout celou akci jako sérii krátkých, zábavných a názorných tréninkových sezení pro všechny zúčastněné. A jádrem akce byla naše „třešnička na dortu“, totiž zážitková aktivita s názvem River Runner, kterou jsme pečlivě přizpůsobili nejen požadavkům zákazníka, ale také proto, abychom maximálně využili potenciál daného místa a vyhrazeného času. Abychom ještě více utvrdili to, co se účastníci naučili, a aby celá akce byla ještě zajímavější a skutečně nezapomenutelná, vrátili jsme se i druhý den s dalšími krátkými zážitkovými aktivitami (např. One Voice) a se souhrnem všeho, co se vlastně událo.

Jak se vše podařilo?

Jak se vše podařilo? Skvěle! Zadání bylo poměrně náročné, protože jsme museli dosáhnout úrovně, zaujmout a „zapojit do hry“ 250 zkušených a kvalitních pracovníků, kteří měli ta nejvyšší očekávání (a to vše ve velmi krátkém čase). Krátká plenární sezení se setkala s dobrým přijetím a objevily se při nich některé skutečně zajímavé myšlenky ke zlepšování vzájemných vztahů. Než začal program River Runner, mohli jsme si už být jisti, že bude úspěšný; nečekali jsme ale, že se do něj delegáti tak silně vžijí.

Byli zkrátka neuvěřitelní; energie, pozitivní přístup a profesionální způsob, kterým se svého úkolu chopili, nám skoro bral dech. Byla to prostě akce, které se zúčastní každý rád a ještě si považuje za čest, že u toho mohl být. Zpětná vazba byla okamžitá; spousta lidí (na všech úrovních organizace) nám s rozzářeným úsměvem děkovala a říkala: „Bylo to tvrdé, ale skvělé! Přijedete příště zas?“

Přijedeme příště?

Přijedeme příště? Samozřejmě doufáme, že ano. Jsme přesvědčeni, že akce byla úspěšná na nejrůznějších úrovních; nejen že se leccos naučili delegáti konference, i my jsme se naučili mnohé od firmy NetJets. Zjistili jsme, že nejlepší firmy neustále hledají způsoby, jak se dále zlepšovat, že nejlepší firmy investují do svých lidí a že z lidí z těch nejlepších firem vyzařuje energie a nadšení z práce už na první pohled. Velmi se těšíme na spolupráci s každým, o kom lze tohle říci!

Všechny případové studie