Co-Operative Financial Services

Klíčová sdělení

Publikováno 9. 8. 2014

Společnost Co-op chtěla uspořádat putovní show pro všechny svoje zaměstnance svojí finanční divize; cílem bylo uvést nový slogan a zaměřit se na hodnoty a cíle firmy.

Formát

Putovní show měla formu jednodenního programu, přičemž dopolední program byl zaměřen na klíčová sdělení a ten odpolední spočíval v teambuildingové akci, která kladla důraz na budování kontaktů, efektivní komunikaci, sdílení informací, příspěvek ke společné práci a spolupráci na dosažení společného cíle. Byl zvolen program The Big Picture; naši umělci připravili s přesností a kreativitou sobě vlastní podle požadavků zákazníka šest speciálních obrazů ve stylu různých umělců, na nichž znázornili témata související s klíčovými sděleními, grafikou a značkou zákazníka. V období od března do září se tohoto jednodenního programu zúčastnilo asi 8000 lidí; program se konal 4 dny v týdnu a na každé akci bylo 80–100 lidí.

Otázky a odpovědi

(Všechny odpovědi poskytla společnost Co-op)

Úvod – jaké byly vaše požadavky a cíle?

Cílem celé akce bylo představit novou značku Co-operative a poučit 8000 našich kolegů o tom, jakou roli hrají při jejím uvádění do života. Akce byla naplánována jako vyloženě zážitková aktivita, která prostřednictvím týmového ducha, spolupráce a sítě kontaktů předá účastníkům ústřední sdělení. Program byl úspěšně přizpůsoben tak, aby podporoval větší aktivní zapojení zaměstnanců.

Komu byla akce určená?

Všem 8000 kolegům ze všech složek společnosti od nejvyššího vedení až po pracovníky ve styku se zákazníky.

Proč byl zvolen program The Big Picture?

Týmová spolupráce, budování sítě kontaktů a vizualizace aktuálních klíčových sdělení. Aktivita spojovala dohromady všechny naše požadavky a dobře se hodila k tématu povzbuzení.

Naším úkolem bylo zajistit, aby veškeré vybavení pro akci bylo organického původu nebo pocházelo z fair-trade – nebo obojí! To pro nás znamenalo používat biologicky rozložitelné barvy a nádoby, trička z organické bavlny pro všechny delegáty, pratelné ubrusy na stoly, barvy v recyklovatelných obalech a recyklovatelné odpadní pytle a hadry.

Jak delegáti reagovali? Chopili se výzvy?

Ano, všichni – i známí skeptici! Někteří zprvu při pomyšlení na malování podle čísel váhali, ale jakmile se pustili do práce, bylo už všem jasné, že se cosi probouzí k životu a že dostáváme skvělou zpětnou vazbu.

Jak byste zhodnotili návratnost investice? Jaké výsledky akce přinesla v den konání a v následujících týdnech?

Výsledek v den konání byl vždy jednoznačně pozitivní, protože jsme získali ústně i písemně výbornou zpětnou vazbu. Návratnost investice lze v této fázi určit jen obtížně, protože akce ještě neskončila; řekl bych ale, že za tu investici každopádně stála.

Velmi nás potěšila podpora, kterou jsme cítili už od prvního kontaktu se společností Catalyst; firma zvládla celou akci uspořádat perfektně. Adam a Vi jsou dnes vlastně součástí našeho týmu; odvedli spoustu tvrdé práce na to, aby byla každá akce stejně plná energie a zábavná jako tak předchozí.
Srdečné díky za nás za všechny…Materiály a všeobecné komentáře od společnosti Co-op
Všechny případové studie