The Big Picture - HSBC

HSBC rozvíjí budoucí lídry

Publikováno 16. 3. 2014

Společnost Catalyst doporučil jeden kolega z HSBC, který absolvoval program „The Big Picture“ a zjistil, že je to skvělá teambuildingová akce.

Požadavky a cíle

Program Group Graduate Development spočívá v osobním rozvoji budoucích vedoucích pracovníků, kteří ztělesňují základní hodnoty společnosti HSBC a kteří mají obsáhlé zkušenosti, dovednosti a kompetence, aby dokázali dosáhnout růstu, což je ústředním prvkem obchodní strategie společnosti.

Pro koho byla akce určena a proč?

Delegáti na programu Group Graduate Development, kteří se účastní měsíčního pobytového rozvojového programu pro vedení lidí. Účastníci tohoto prestižního a náročného programu mají příležitost vybudovat si síť kontaktů napříč různými skupinami zákazníků a regiony společnosti HSBC už v rané fázi svojí manažerské kariéry.

ProgramThe Big Picture jde dobře dohromady s kompetencemi pro banky na úrovni 1:-

  • Vedení lidí
  • Spolupráce s ostatními
  • Motivace, závazek a osobní rozvoj

Jak akce probíhala?

Skvěle, splnila všechny naše potřeby a delegáti ji hodnotili velmi příznivě. Vše proběhlo hladce podle osvědčených postupů.

Dosáhla akce svého cíle?

Podařilo se splnit všechny cíle a protože se akce konala v poslední den programu, pomohla jeho absolventům k uplatnění všeho, co se za předchozí 4 týdny naučili, v pracovní praxi.

Fungovala také jako efektní závěr programu, jehož absolventi odjížděli domů plní energie.

Návratnost investice a výstupy

  • Program umožnil delegátům lépe porozumět svým silným stránkám a oblastem pro rozvoj.
  • Zlepšil jejich efektivitu při budování pozitivních vztahů s týmem/kolegy/nadřízenými.
  • Zvýšil jejich efektivitu při vedení týmu.

Program Big Picture je vysoce interaktivní a zábavná teambuildingová aktivita, která nabídla absolventům příležitost prozkoumat svoje silné stránky a oblasti pro rozvoj, které předtím identifikovali, a přemýšlet o tom, jak v tom při běžné práci pokračovat.

Velmi rádi spolupracujeme se společností Catalyst a těšíme se na další akci.

Klikněte sem pro informace o programu The Big Picture

Všechny případové studie