Program Big Picture pro IFM Leaders Conference

Publikováno 28. 5. 2014

Hotel Traders ve městě Puteri Harbour na ostrově Johor hostil konferenci IFM 100 Leaders Conference. 120 vedoucích pracovníků ze společnosti Jones Lang Lasalle se zúčastnilo teambuildingové akce Big Picture, kterou pro ně uspořádala společnost Asia Ability (partner společnosti Catalyst Global působící v Malajsii); cílem bylo sjednotit postoje a vizuální identitu konference.

Aby se všichni po obědě první den konference IFM Leaders rozhýbali, dozvědělo se všech 120 vedoucích pracovníků ze společnosti Jones Lang Lasalle o tom, jak bude probíhat a jaké cíle a pravidla má teambuildingový program Big Picture, který pro ně pořádá malajsijský partner společnosti Catalyst Global, firma Asia Ability.

Účastníci konference byli poté rozděleni do 6 týmů. Týmy dostaly plátna a návod, všichni oblékli pláště a mohli se pustit do malování. Než přišlo na vlastní malování, absolvovaly týmy soutěž a sérii kvízových úkolů, v níž mohli vyhrát štětce, barvy a kelímky, které potřebovali. Brzy si všichni uvědomili, že musí spolupracovat se sousedními týmy, aby plátna dohromady tvořila finální velký obraz. Všichni rychle pochopili, že klíčem k úspěchu je spolupráce s ostatními skupinami, a sál brzy hlučel pohybem a životem, jak účastníci obíhali ostatní, aby požádali o zapůjčení barev a aby mohli sladit svoje plátno s ostatními.

Během krátké pauzy tak moderátoři ze společnosti Asia Ability tajně sestavili plátna dohromady a připravili odhalení výsledného obrazu. Účastníci se shromáždili a s napětím očekávali odhalení výsledku svojí práce. Po krátkém odpočítávání byl finální obraz odhalen a přivítal jej bouřlivý potlesk a úžas. Všech 36 pláten bylo spojeno dohromady a tvořilo obrovský obraz; účastníci programu náhle viděli, jak jejich vlastní plátno přispělo k velkému obrazu. Účastníci i po oficiálním konci programu postávali před obrazem, povídali si o celé akci a pochvalovali si výsledek svojí společné práce.

Účastníci programu Big Picture zjistili, jak důležitá je koordinace a komunikace nejen v rámci vlastního týmu, ale i mezi jednotlivými odděleními a skupinami. Aktivita též ukázala, že je důležité nejen dělat dobře svou práci, ale dbát také na konzistenci a soulad s ostatními skupinami, které mají stejný cíl.

Všechny případové studie