Opravdu velký obraz

Publikováno 28. 1. 2013

Firma Norgine Pharmaceuticals chtěla uspořádat teambuildingovou akci v rámci výročí 100 let od založení; akce se zúčastnilo 350 delegátů z 18 zemí. Cílem bylo prožít zkušenost, která by jim jasně zdůraznila společnou vizi a skutečnost, že každý z nich – ať pochází odkudkoli – má důležitý podíl na značce a na jejím dosavadním i budoucím úspěchu.

Partner společnosti Catalyst Global, firma Catalyst Dream Team South Africa, vytvořila mistrovské umělecké dílo ohromných rozměrů; dílo je výsledkem jednoho z nejoblíbenějších teambuildingových produktů, který společnost Catalyst Global vyvinula: The Big Picture.

Program Big Picture byl vybrán jako ideální řešení, protože firma Norgine Pharmaceuticals potřebovala aktivitu, která by se hodila ke slavnostní příležitosti a která by zároveň prolomila ledy na začátku konference a sjednotila její účastníky. Firma chtěla program založený na spolupráci, do které se zapojí všichni a jejímž výsledkem bude něco hmatatelného, co si může odvézt s sebou. Program BIG PICTURE všechna tato kritéria splňoval.

Firma Dream Team Catalyst nejprve prodebatovala se zástupci Norgine Pharmaceuticals jejich požadavky. Její pracovníci se po firmě porozhlédli, promluvili si s jejím vedením a shromáždili nápady od zaměstnanců na všech úrovních a pozicích. Poté návrháři společnosti Catalyst Global vytvořili digitální obraz, který vystihoval vlastní podstatu firmy, její 100letou úspěšnou historii a její hodnoty, produkty, symboly, milníky a ambice. Účastníci akce pak měli vzniklé umělecké dílo vytvořit znovu, ale ve velkém formátu.

První den konference byli proto delegáti rozděleni do 64 týmů. Všechny týmy pak musely vzájemně spolupracovat, aby vytvořily obrovský obraz ze 128 spojených pláten. Týmy mezi sebou musely komunikovat a různě se koordinovat, aby věděly, co přesně mají malovat, a poté zhotovit svoje plátno tak, aby přesně zapadalo do velkého obrazu. Většina delegátů nemluvila stejným jazykem a museli si proto vytvořit jiné způsoby, jak si navzájem srozumitelně a efektivně sdělit, co je třeba dělat. Když byla plátna hotová, sestavili je naši pracovníci do konstrukce s obrazovkami, která byla připravena na třídenní konferenci. Druhého dne po snídani byl obraz slavnostně odhalen užaslým delegátům; odhalení doprovázel ohňostroj a afričtí tanečníci a zpěváci.

Celá akce skončila ohromným úspěchem. Při odhalení obrazu v rámci programu The Big Picture zavládlo nadšení a úžas nad jeho ohromnými rozměry. Viděli jsme slzy radosti, objímání i poplácávání po ramenou – takovou moc mě pohled na neuvěřitelný výsledek společné práce a uvědomění, jak ohromné možnosti před všemi leží, jestliže si ponaučení z této lekce odnesou do svojí každodenní práce.

Akce získala četná mezinárodní ocenění a ve firmě se o ní dodnes mluví jako o nejlepším teambuildingu vůbec.

Všechny případové studie